De gemeente publiceert ieder jaar 2 jaarverslagen: een burgerjaarverslag en jaarstukken.

  • Het burgerjaarverslag is de verantwoording van het gemeentebestuur naar de burgers over het gevoerde beleid.
  • Het jaarverslag (onderdeel van de jaarstukken) geeft onder andere aan of de beleidsplannen uit de begroting voor het afgelopen jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Jaarrekening 2022: Positief resultaat maar zorgen blijven

De uitdagingen waren niet mild in 2022. Het college zette samen de schouders eronder en deed wat nodig was. En dat was blijven werken aan het mooier maken van Zoetermeer, ondanks de nieuwe problemen die op ons pad kwamen.

We sluiten 2022 af met een 'positief' rekeningresultaat van € 30,3 miljoen. Dat klinkt goed, maar dit is tijdelijk en niet structureel van aard. Het Rijk biedt door extra incidentele bijdragen meer financiële armslag op korte termijn, maar de uitdaging om jaarlijks een sluitende begroting op te leveren is nog steeds onverminderd groot.

Jaarstukken 2022, versie 27 juni 2023

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.