De gemeente publiceert ieder jaar twee jaarverslagen: een burgerjaarverslag en jaarstukken.

  • Het burgerjaarverslag is de verantwoording van het gemeentebestuur naar de burgers over het gevoerde beleid.
  • Het jaarverslag (onderdeel van de jaarstukken) geeft onder andere aan of de beleidsplannen uit de begroting voor het afgelopen jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Jaarrekening 2020: Situatie blijft zorgelijk

De structurele meerjarige financiële situatie van de gemeente Zoetermeer blijft onverminderd zorgelijk. Dat komt vooral door de nog steeds oplopende kosten voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het "positieve" resultaat van 4 miljoen op de jaarrekening van 2020 geeft, door een eenmalige meevaller en het stilvallen van activiteiten door de coronapandemie, een vertekend beeld. Naast de oplopende kosten is er nog altijd een structureel tekort aan geld vanuit het Rijk voor de uitvoering van de taken voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. In 2020 maakte de gemeente Zoetermeer zich hard voor deze financiële middelen van het Rijk. In 2019 nam de gemeente Zoetermeer al een pakket aan zichtbare en voelbare maatregelen om te bezuinigen.

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.