De gemeente publiceert ieder jaar 2 jaarverslagen: een burgerjaarverslag en jaarstukken.

  • Het burgerjaarverslag is de verantwoording van het gemeentebestuur naar de burgers over het gevoerde beleid.
  • Het jaarverslag (onderdeel van de jaarstukken) geeft onder andere aan of de beleidsplannen uit de begroting voor het afgelopen jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Jaarrekening 2021: Druk op de financiën blijft groot

We sluiten 2021 af met een 'positief' rekeningresultaat van € 15,3 miljoen. Maar dat is positief tussen aanhalingstekens, omdat dit resultaat een vertekend beeld geeft. Door Covid-19 konden we niet alle plannen uitvoeren. Dit betekent dat ze doorschuiven naar 2022. Zo is er bijvoorbeeld minder beroep gedaan op de leenbijstand, is er minder gebruik gemaakt van de ZoetermeerPas en kon een deel van de evenementen niet doorgaan. Bovendien bleek aan het einde van het jaar dat de bijdrage van het rijk voor onder andere Covid-19 veel hoger was dan verwacht. Die vergoeding is echter maar eenmalig, waardoor de uitdaging om jaarlijks een sluitende begroting op te leveren niet kleiner is geworden. En blijft de druk op de financiën groot.

Jaarstukken 2021, versie 30 juni 2022

Vier jaar Zoetermeer in vogelvlucht

Het college van burgemeester en wethouders blikt aan het eind van hun periode in 2022 terug op de afgelopen 4 jaar. Wat is er waargemaakt van de plannen en ambities? Het is te lezen in 'Vier jaar Zoetermeer in vogelvlucht'. Een periode die wordt omschreven met de woorden 'kracht, verbinding en aandacht'.

'We hebben het allemaal met groot plezier en vol liefde voor de stad gedaan. Het was niet altijd even makkelijk en natuurlijk kunnen er altijd zaken beter, maar we zijn heel tevreden op wat we neergezet hebben de afgelopen 4 jaar. Al met al kunnen we vol trots zeggen: Zoetermeer is dé plek!', aldus het college.

Vier jaar Zoetermeer in vogelvlucht

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.