Algemeen ruimtelijk beleid

Grondbeleid

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de aanleg van wegen en realisatie van natuur mogelijk te maken. In de Nota grondbeleid geeft de gemeente aan op welke manier zij daar invulling aan geeft. Voor de uitvoering van het grondbeleid heeft de gemeente bovendien een aantal nota's vastgesteld waarin beleidsregels zijn opgenomen, zoals de Nota kostenverhaal, het Beleidskader uitgifte vastgoed en de Nota grondprijzen.