Levendige stadswijk

Wonen in Entree wordt anders dan op andere plekken in Zoetermeer. Het gebied wordt stedelijker en hoger in dichtheid, waarin kwaliteit zowel in de woning als in de woonomgeving van groot belang is. Wonen of werken in Entree betekent bewust kiezen voor een stedelijke omgeving.

Entree wordt een nieuwe levendige stadswijk. Een belangrijk kenmerk hiervan is de mix van functies: wonen, werken en voorzieningen zoals winkeltjes en barretjes, multifunctioneel gebruik van gebouwen en openbaar gebied, woningen voor verschillende doelgroepen en een aantrekkelijke en een zeer gevarieerd gebouwde omgeving en openbare ruimte.

Een belangrijke voorwaarde om de gewenste levendigheid en diversiteit te bereiken is een hoge dichtheid van bebouwing, met veel interactie tussen bewoners, bezoekers en passanten. Tegelijkertijd moet het niet te dicht worden. Een goede balans tussen stedelijkheid en groene beschutte buitenruimtes maken Entree voor toekomstige bewoners een aangename en onderscheidende plek in de regio. Een grote variatie aan woningtypen binnen Entree zorgt voor een afwisselend beeld in gebouwvolumes en gevelindeling.

Entree is er voor iedereen. Dit betekent dat de woningen worden gebouwd voor een mix aan doelgroepen, dus ook doelgroepen die minder te besteden hebben. Het accent ligt daarbij op jongeren die veelal in Zoetermeer zijn opgegroeid, maar die nu onvoldoende mogelijkheden hebben op de huidige Zoetermeerse woningmarkt. Verder worden er woningen gebouwd voor middeninkomens die geen sociale huurwoningen mogen huren of geen geschikte woning kunnen vinden en woningen voor ouderen die graag hun eengezinswoning verruilen voor een appartement met alle stedelijke voorzieningen om de hoek. Naast deze primaire doelgroepen, is er voldoende ruimte voor andere groepen.

Woningmarktonderzoek

Springco Urban Analytics voerde in 2020 een uitgebreid woningmarktonderzoek (pdf) uit naar de woonconsumenten uit onze regio. Hun voorkeuren, leefstijlen, verhuisgedrag en onderliggende motieven zijn vertaald in het meest kansrijke en realistische programma voor Entree. Directe toegang tot wegen en OV, hoogwaardige stedelijke voorzieningen, arbeidsplaatsen en een goed vormgegeven woonomgeving zijn belangrijke kwaliteiten voor met name jonge stedelingen en starters, maar ook voor empty nesters en oudere Zoetermeerders. Deze kwaliteiten en doelgroepen sluiten daarmee goed aan bij het Masterplan Entree.