Archief Entree Zoetermeer

Eerdere berichtgeving (vóór mei 2017).

Logo Entree Zoetermeer

Entree Zoetermeer, een aantrekkelijk A12-gebied

De kwaliteit van het gebied langs de A12, Station Zoetermeer en de Mandelabrug, de Entree van Zoetermeer, moet verbeteren. Inwoners, ondernemers, reizigers en investeerders werken samen met de gemeente aan de zichtbare vernieuwing van de entree van Zoetermeer. Het doel is het gebied veel aantrekkelijker en toegankelijker te maken waardoor Zoetermeer extra kwaliteit krijgt.

Belangrijk gebied

Het gebied langs de A12, station Zoetermeer en de Mandelabrug is dé entree van de stad. Het is bovendien een belangrijk gebied voor bedrijvigheid. Momenteel is het weinig aantrekkelijk en is er veel leegstand. Dat moet anders, dat willen veel ondernemers en inwoners ook. Zij willen het gebied zichtbaar vernieuwen. Het doel is om Zoetermeer hiermee extra kwaliteit te geven. Een aantrekkelijke en toegankelijke Entree van Zoetermeer is goed voor inwoners, ondernemers en de vele reizigers die het gebied dagelijks gebruiken.

Gebiedstafel

Hebt u een plan of een idee om het Stationsgebied een impuls te geven, bruis te creëren of op een andere manier aantrekkelijk te maken? Kom dan eens langs bij de gebiedstafel. Daar vindt u mensen en organisaties die net als u meer mogelijkheden zien voor de Stationsomgeving. Zoekt u partners voor de uitvoering? Of wilt u bijdragen aan plannen van anderen? De gebiedstafel is de plek om concreet met elkaar aan de slag te gaan. De Gebiedstafel bestaat sinds oktober 2015. Nieuwsgierig naar de gebiedstafel of een keer langskomen? Voor vragen of nadere informatie mailt u entreezoetermeer@zoetermeer.nl.

Gebiedsvisie

Bewoners, ondernemers, reizigers en investeerders werken samen met de gemeente aan een nieuwe gebiedsvisie voor Entree Zoetermeer. Dat gebeurt op verschillende manieren. Zij presenteerden aan elkaar tijdens samenspraaksessies in Publiekslabs initiatieven en ideeën. En er wordt samengewerkt aan projecten vanuit de gebiedstafel en het project Entree Zoetermeer van de gemeente Zoetermeer. Ook voerde de gemeente onderzoek uit naar verbetermogelijkheden zoals het passantenonderzoek en sprak ze met ondernemers en eigenaren in het gebied.

De volgende stap is om alle kennis en ideeën te vatten in een gedeelde visie. De gemeente is daarvoor aan zet en betrekt daarvoor stakeholders en geïnteresseerden. Dit doet ze onder andere door middel van Publiekslabs.

Publiekslabs

Op 23 juni 2015 vond een samenspraaksessie plaats: Publiekslab Entree Zoetermeer nr.1 . Het resultaat van het Publiekslab is input voor een nieuwe gebiedsvisie met zichtbare verbeteringen voor een nieuwe gebiedsvisie én een blik op de toekomst. Het resultaat van dit Lab, gesprekken met bedrijven en onderzoeksresultaten worden gebruikt voor de gebiedsvisie. Lees hier het verslag van Lab nr. 1. Een tweede Publiekslab vond plaats op 13 oktober 2015. In dit Publiekslab lichtte de gemeente toe op welke wijze de verbetering samen met partijen in de stad kan worden opgepakt. Daarnaast presenteerden inwoners en organisaties een viertal initiatieven die het gebied kunnen verbeteren. Ter inspiratie presenteerde Rotterdam Central District hun werkwijze waarbij verschillende partijen samen het stationsgebied verbeteren. Bekijk hier deze presentatie.

Nieuwsbrief nr. 1

Onderzoek passanten

Voetgangers, fietsers en OV-reizigers in het gebied en automobilisten bij het tankstation aan de A12 zijn geënquêteerd. Deze gebruikers van het gebied zijn bevraagd over hun ervaringen daar. De resultaten van het onderzoek vindt u in de Rapportage gebruikersonderzoek 'Stationsgebied Zoetermeer'. De resultaten worden gebruikt voor het bedenken van verbeteringen.

Vragen over dit project?

entreezoetermeer@zoetermeer.nl