In Entree woon, werk, beweeg en ontspan je in het groen. Dit is een belangrijke kwaliteit waarmee Entree zich van andere stedelijke gebieden onderscheidt. Groene gevels, groene daken en balkons of terrassen met een groene aankleding zijn goed voor waterberging en om hittestress tegen te gaan.

In dit gebied gaat Zoetermeer mee met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het groen is open aan de rand van het gebied en wordt richting de stadsstraat Afrikaweg geconcentreerder en intiemer. Het groen aan de randen zorgt voor een verbinding met de omgeving. Ook zullen de bestaande parken met elkaar worden verbonden. Het openbaar gebied in Entree is door het groen aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Ook zal groen op en aan de bebouwing een plek krijgen, zoals groene gevels, groene daken en balkons of terrassen met een groene aankleding. Het groen wordt zo ingericht dat het een actieve en gezonde leefstijl bevordert. De openbare ruimte krijgt daarom een speels en groen karakter. Naast ruimte voor actieve vrijetijdsbesteding zijn er ook rustige beschutte plekken waar de stadsnatuur zich laat horen en zien.

Klimaatbestendig en zelfvoorzienend

Entree maakt gebruik van ontwikkeling van kennis op het gebied van klimaatadaptatie om de openbare ruimte hierop te ontwerpen. Ook in de gebouwen wordt rekening gehouden met nieuwe manieren van bouwen die door klimaatverandering en landelijk beleid noodzakelijk zijn. Entree wordt gasloos en zoveel mogelijk energieneutraal.

Het grote aantal woningen in een gemengde setting wordt ingezet om hierin een grote stap te zetten in het realiseren van Zoetermeerse duurzaamheidsambities. De ontwikkelingen in de technologie die duurzaamheid mogelijk maakt gaan snel, terwijl het daadwerkelijk realiseren van vastgoed meer tijd kost. Entree zet zich in om bij te dragen aan deze ontwikkelingen.