In Entree wordt anders omgegaan met mobiliteit dan in Zoetermeer gebruikelijk is. Er wordt ingezet op optimaal comfort voor fietsers en voetgangers. Het concept 'Mobility as a Service' (MAAS) waarbij toegang tot mobiliteit met fiets, OV en deelauto's gegarandeerd is, wordt in Entree toegepast.

Entree is een nieuwe unieke woonwijk. De mobiliteitsbehoefte van de nieuwe groep inwoners is vooral gericht op gebruik van openbaar vervoer en fiets. We zetten ook in op vernieuwende vormen van mobiliteit, zoals gedeelde (elektrische) fietsen en deelauto's. In Entree wordt geanticipeerd op de mobiliteit van de toekomst, waarbij de toegang tot vervoersmiddelen belangrijker is dan het bezit van een voertuig zelf.

Parkeren in Entree wordt anders dan we gewend zijn in Zoetermeer. Belangrijk uitgangspunt is dat de andere vormen van mobiliteit dan gebruik van privé-auto's, worden aangemoedigd. Een voorwaarde is dat er geen extra parkeeroverlast in de omliggende wijken mag ontstaan. Inwoners van Entree parkeren hun auto (als ze die hebben) in parkeergarages onder de grond en krijgen geen vergunning voor parkeren op maaiveld. Bezoekers kunnen hun auto op maaiveld parkeren of in de zogeheten mobiliteitshubs (beide betaald parkeren). Mobiliteitshubs zijn nieuwe concepten die het gebruik van deelauto's, fietsen en het overstappen naar andere vormen van vervoer mogelijk maken. Hier staan ook deelauto's die voor gebruikers uit Entree en voor bewoners uit de aangrenzende wijken te huur zijn.