Met de komst van Entree krijgt ook het stationsgebied bij de Mandelabrug een complete make-over. Er is onderzoek gedaan naar hoe station Zoetermeer en het gebied eromheen eruit kan gaan zien.

Het is de wens van de gemeente om het gebied te ontwikkelen tot een kwalitatieve woonwijk en goed bereikbaar OV-knooppunt voor de hele regio. Het huidige station is niet meer van deze tijd en kan op veel punten verbeterd worden.

Het voorstel in de Stationsvisie is om komende jaren langs de Afrikaweg een nieuwe route aan te leggen waarmee de in totaal 4500 woningen een goede en aantrekkelijke langzaam verkeersroute voor fietsers en voetgangers naar het station krijgen. Deze route vormt ook een verbinding vanuit het centrum van de stad naar het treinstation. De eerste stap in deze route is het realiseren van een stationshal aan de Noordzijde van de Mandelabrug met daarin een overdekte fietsenstalling. Het dak van deze hal is het begin van een gelijkvloerse verbinding vanaf de brug naar de nieuwe route langs de Afrikaweg. Het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hadden hier eerder al 5,3 miljoen euro beschikbaar voor gesteld.

Daarnaast wil de gemeente een onderzoek starten naar de mogelijkheid om het busstation van Centrum-West naar station Zoetermeer te verplaatsen, zodat dit station ontwikkeld kan worden tot een volwaardig knooppunt. De Mandelabrug wordt in dit plan in oorspronkelijke staat hersteld en getransformeerd tot een centrale stationshal.

Het Rijk geeft prioriteit aan woningbouw gecombineerd met ov-ontwikkelingen zoals Entree. De plannen worden besproken in een samenwerkingsverband tussen Rijk en regio. De plannen voor de stationsvisie worden verder uitgewerkt en de gemeenteraad neemt naar verwachting in mei 2021 een besluit.