Door de ontwikkelingen die staan te gebeuren in 2021, is het essentieel om de omgeving proactief te betrekken tijdens deze planfase. In het Jaarplan participatie 2021 lichten we toe hoe de communicatie en participatie globaal zal verlopen.

Eerder werkten we intensief samen met mensen uit de directe omgeving, andere geïnteresseerden uit de stad en eigenaren in het Entreegebied. De gemeente gebruikte hiervoor de methode van Publiek Private Buurt Samenwerking.

Op 17 april 2019 zijn we aan de slag gegaan met het ophalen van ideeën voor het maken van bouwstenen voor het bestemmingsplan. Dit kreeg een vervolg in twee Value Engineering sessies waar een groep van 50 enthousiastelingen aan deelnam. Value Engineering (VE) is een aanpak om betere plannen te maken door met elkaar de verschillende belangen af te wegen en keuzes te maken.

In de eerste VE sessie op 28 mei zijn gezamenlijk verschillende thema's geformuleerd die relevant zijn voor het uitwerken van het bestemmingsplan. Als verdiepingsslag op de eerste sessie was er een tweede VE sessie op 27 juni, waar door de verschillende deelnemers uitgewerkte ideeën zijn gepresenteerd.

Op 18 september 2019 blikten we terug op de samenwerking en vertelden we welke ideeën zijn verwerkt in een startnotitie voor het bestemmingsplan.

De verslagen en de presentaties vindt u onderaan deze pagina. In het Inspiratieboek De Entree zijn de vele ideeën gebundeld.

Documenten