De Afrikaweg verandert van een doorgaande verkeersweg in een prettige stadsstraat waar auto's langzamer rijden en waar mensen, wonen, werken, bewegen en verblijven. De twee kanten van de Afrikaweg worden met elkaar verbonden en er is ruimte voor levendigheid aan beide zijden van de straat.

De Afrikaweg verandert van een doorgaande verkeersweg in een prettige stadsstraat waar auto's langzamer rijden en waar mensen wonen, werken, bewegen en verblijven. Voetgangers kunnen de Afrikaweg op een aantal plaatsen gelijkvloers oversteken. Fietsers kunnen gebruik maken van de drie bestaande onderdoorgangen. Op deze manier worden Meerzicht en Driemanspolder voor langzaam verkeer via een aantrekkelijk en sociaal veilig gebied met elkaar verbonden.

De maximum snelheid op de Afrikaweg gaat omlaag van 70 naar 50 km/h. De bestaande weg en busbanen blijven behouden, maar de rijbanen worden iets versmald en er komt groen langs de rijbanen. Verhoogde groene bermen helpen verkeersgeluid reduceren. Daarnaast worden enkele kruispunten aangepast om het verkeer beter te laten doorstromen. Ook kunnen nieuwe intelligente systemen voor de verkeersregeling een positief effect hebben zoals het invoeren van een groene golf.

Er is onderzoek gedaan naar de doorstroming van het verkeer op de nieuwe Stadsstraat Afrikaweg in 2030. Er is rekening gehouden met een toename van het aantal huishoudens. In twee verkeerssimulaties is de toekomstige verkeerssituatie in de ochtendspits en de avondspits te zien met de voorgestelde aanpassingen van de Afrikaweg. Het eerste kruispunt is de Afrikaweg - Van Leeuwenhoeklaan, het tweede is de Afrikaweg - Meerzichtlaan en de derde de op- en afritten A12 - Afrikaweg.

In Entree wordt bovendien sterk ingezet op de vermindering van het autogebruik door het gebruik van openbaar vervoer, de fiets en verplaatsingen te voet te stimuleren. Een goede aansluiting van het station naar de binnenstad wordt langs de stadsstraat aangelegd.

Aan weerszijden van de Afrikaweg komen ventwegen, deze zullen de Afrikaweg ontlasten. Via de ventweg is de bebouwing langs de Afrikaweg bereikbaar. In sommige gevallen biedt de ventweg alleen toegang tot de parkeergarage en niet tot het achterliggende gebied. Op deze manier wordt sluipverkeer verder de wijk in voorkomen.

Streefbeeld voor nieuwe inrichting van de Afrikaweg