Iedereen heeft recht op informatie van de gemeente. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De gemeente informeert haar inwoners via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website over haar handelen, besluiten of beleid. Staat daar niet de informatie in die u wilt hebben? Dan kunt u deze informatie opvragen. Dit kan online of per post (zie 'Aanvragen').

Wilt u de informatie ook opnieuw gebruiken, voor bijvoorbeeld uw eigen website? Dan dient u geen Woo-verzoek in maar een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik overheidsinformatie.

Voor welke informatie kunt u een Woo-verzoek doen?

U kunt een Woo-verzoek doen als:

  • U duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt (noem het onderwerp of document).
  • De gemeente de informatie ook echt heeft.
  • De informatie gaat over het handelen, besluiten of het beleid van de gemeente.
  • De informatie in een document staat: zoals een brief, film, foto of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld als een kopie van een document. Ook kan de gemeente u op het stadhuis vragen om de documenten te bekijken. De gemeente is niet verplicht om nieuwe documenten te maken zoals een samenvatting of een overzicht. 

Aanvragen

Een aanvraag om publieke informatie openbaar te maken kunt u op 2 manieren doen:

Online

Woo-verzoek indienen

Per post

U stuurt het verzoek naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Jabo
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken bericht. Dit kan 6 weken worden wanneer het langer duurt om de informatie te vinden. Als u erg veel informatie vraagt , dan spreken we met u af dat het langer duurt voordat u bericht krijgt.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u de gemeente in gebreke stellen
  • Ben u het niet eens met onze reactie? Dan kunt bezwaar maken.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over een Woo-verzoek? Of wilt u informatie over de status van een ingediend Woo-verzoek? Vul dan het contactformulier hieronder in. Kies op de 1e pagina van het formulier voor "iets anders dan hierboven genoemd".

Contactformulier