Iedereen heeft recht op toegang tot informatie van de overheid. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Wanneer u informatie wilt hebben die niet gepubliceerd is, dan kunt u deze informatie opvragen door een Woo-verzoek in te dienen bij de gemeente.

Wilt u de informatie ook hergebruiken? Dan dient u geen Woo-verzoek in maar een Who-verzoek

Wat u moet weten

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

  • U duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen (onderwerp of document noemen).
  • De gemeente de informatie ook echt heeft.
  • De informatie gaat over het handelen, besluiten of het beleid van de gemeente.
  • De informatie staat in een document: bijvoorbeeld op papier, film, foto of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken. De gemeente is niet verplicht om nieuwe documenten te maken zoals een samenvatting of een overzicht. 

Aanvragen

Een aanvraag om publieke informatie openbaar te maken kunt u op 2 manieren doen:

Online

Woo-verzoek indienen

Per post

U stuurt het verzoek naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Jabo
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen. Mocht uw verzoek zeer omvangrijk zijn, dan kan samen met u een andere termijn bepaald worden.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Heeft u algemene vragen over een Woo-verzoek? Of wilt u informatie over de status van een ingediend Woo-verzoek? Vul dan het contactformulier hieronder in. Kies op de 1e pagina van het formulier voor "een algemene vraag stellen".

Contactformulier