In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

Hoe werkt het?

  • De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Als er voor uw aanvraag of bezwaar geen wettelijke termijn geldt, houdt u 8 weken aan als beslistermijn.
  • Als de gemeente meer tijd nodig heeft om te beslissen, kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u altijd een bericht hierover sturen.

Wat moet u doen?

Gemeente Zoetermeer 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER

Géén ingebrekestelling 

Voor de hieronder genoemde onderdelen kunt u géén ingebrekestelling indienen:

  • De afhandeltermijn van een aanvraag voor kwijtschelding of beroep kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
  • Een vergoeding en/of dwangsom te krijgen in het kader van de Wet open overheid (Woo).

Hoelang duurt het?

  • Binnen 2 weken na ontvangst van uw formulier beslist de gemeente over uw aanvraag of bezwaar.
  • Doet de gemeente dit niet dan moet zij u een dwangsom betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
  • In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.

Het betalen van de boete (dwangsom) door de gemeente

  • De dwangsom wordt door de gemeente niet meteen betaald.
  • U krijgt binnen 2 weken na de dag van het besluit of 2 weken na het bereiken van de maximale dwangsom een brief (beschikking).
  • Meestal wordt binnen 6 weken na de datum van het besluit betaald.