De gemeente moet informatie over haar handelen, besluiten of beleid openbaar maken. Deze informatie moet op op onze website staan, op een manier zodat iedereen deze informatie opnieuw kan gebruiken. Dit staat in de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

Staat op onze website niet de informatie die u wilt? En wilt u de informatie opnieuw gebruiken? Bijvoorbeeld voor uw eigen website? Dit kan met een Who-verzoek

Wilt u dat de informatie voor iedereen leesbaar (openbaar) wordt? Vraag de informatie dan aan met een Woo-verzoek

Wat moet in een Who-verzoek staan?

In een Who-verzoek moet het volgende staan:

  • Geef aan dat het om een Who-verzoek gaat.
  • Een duidelijke omschrijving van de informatie die u opnieuw wilt gebruiken. Als het kan, geef dan ook aan hoe lang u deze informatie wilt gebruiken.
  • Hoe u de informatie wilt krijgen.
  • Uw naam- en adresgegevens.
  • Zet een handtekening onder uw verzoek.

Who-verzoek indienen

U moet een Who-verzoek per post indienen. U stuurt het verzoek naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling JABO
Postbus 15 
2700 AA  ZOETERMEER

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken bericht. Dit kan 8 weken worden wanneer het langer duurt om de informatie te zoeken.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u de gemeente in gebreke stellen.
  • Ben u het niet eens met onze reactie? Dan kunt bezwaar maken.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over een Who-verzoek? Of wilt u weten wat de gemeente doet met uw Who-verzoek? Bel dan met 14 079 of stel uw vraag online via het formulier Vraag aan de gemeente en kies voor "iets anders dan hierboven genoemde".