Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u gratis bezwaar maken. De gemeente moet dan opnieuw een beslissing nemen.

Wat u moet weten

 • In het besluit staat altijd of en hoe u bezwaar kunt maken.
 • Uw bezwaar moet binnen 6 weken ná de datum van het besluit door ons ontvangen zijn.
 • Logt u niet in met DigiD of stuurt u uw bezwaar per post? Vergeet dan niet om uw naam, adres, e-mail en eventueel telefoonnummer in het bezwaarschrift te zetten.

Online Regelen

U kunt bezwaar maken tegen:

Gemeentelijke belastingen of een WOZ-beschikking

Kijk voor meer informatie bij:

Belastingen, bezwaar maken

of maak direct bezwaar via:

MijnBelastingen

Afwijzing van bijvoorbeeld een uitkering, Wmo hulpvraag of jeugdhulp

U moet inloggen met uw DigiD.

Bezwaar maken, uitkering, Wmo hulpvraag of jeugdhulp

Afwijzing van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, een urgentieverklaring of een subsidie

U moet inloggen met uw DigiD.

Bezwaar maken

Een parkeerboete

P1 Parkeerservice Zoetermeer(externe link)

Een bekeuring van een handhaver

 • U krijgt de officiële beschikking (bekeuring) na 6 tot 8 weken via het CJIB.
 • U moet bezwaar indienen bij het CJIB. Achterop de beschikking staat hoe u dat kunt doen.
 • Kijk voor meer informatie op de website van het CJIB(externe link).

Hoelang duurt het?

Bezwaar belastingen

Wij behandelen uw bezwaar volgens de wet voor 31 december van elk jaar. Lukt dat niet? Dan krijgt u daarover bericht. Is het bezwaarschrift ingediend in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan beslist de afdeling Belastingen binnen 12 weken na de datum van het aanslagbiljet.

Bezwaar uitkering, Wmo of jeugdhulp

De gemeente Zoetermeer heeft een Commissie bezwaarschriften. Deze Commissie beslist binnen 12 weken op uw bezwaar. In sommige gevallen moet deze periode worden verlengd. U krijgt hierover altijd bericht.

Bezwaar algemeen

De gemeente Zoetermeer heeft een Commissie bezwaarschriften. Deze Commissie beslist binnen 12 weken op uw bezwaar. In sommige gevallen moet deze periode worden verlengd. U krijgt hierover altijd bericht.

Beroep indienen

Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u meestal beroep indienen bij de rechter. In het besluit staat of dit wel of niet kan. U moet binnen 6 weken beroep indienen.

Veelgestelde vragen

Ik wil een bezwaarschrift indienen. Maar ik heb langer dan 6 weken nodig om alle informatie te verzamelen. Wat moet ik doen?

 • U dient een voorlopig bezwaarschrift in.
 • Hierin zegt u dat u het niet eens bent met het besluit (bijvoorbeeld de belastingaanslag of WOZ-beschikking).
 • U geeft aan dat u meer tijd nodig heeft voor het verzamelen van alle informatie.
 • U krijgt dan extra tijd om alle gegevens te verzamelen.
 • Stuur vóór het einde van de extra tijd uw definitieve bezwaar.

Krijg ik uitstel van betaling als ik bezwaar indien?

Nee, u krijgt niet automatisch uitstel van betaling. U kunt in uw bezwaar wel uitstel van betaling vragen. De gemeente bepaalt of u uitstel krijgt.