Overzicht Woo-besluiten

Iedereen heeft recht op toegang tot informatie van de overheid. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Wanneer iemand informatie wil hebben die niet gepubliceerd is, dan kan deze persoon deze informatie opvragen of een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.

Hieronder vindt u een overzicht van de verzoeken om openbaarmaking van overheidsinformatie (Woo-verzoeken) die de gemeente heeft ontvangen. Per Woo-verzoek vindt u het besluit en de al dan niet bijbehorende documenten.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. De gepubliceerde documenten voldoen niet altijd aan de hiervoor gestelde eisen. Kunt u een document niet goed lezen? Neem dan contact met ons op, dan helpen wij u verder.

Woo-besluit benzinestations 28 mei 2024

Overige Woo-besluiten