Iedereen heeft recht op toegang tot informatie van de overheid. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Wanneer iemand informatie wil hebben die niet gepubliceerd is, dan kan deze persoon deze informatie opvragen door een Woo-verzoek in te dienen bij de gemeente.

Hieronder vindt u een overzicht van de verzoeken om openbaarmaking van overheidsinformatie (Woo-verzoeken) die de gemeente heeft ontvangen. Per Woo-verzoek vindt u het besluit en de al dan niet bijbehorende documenten.

Overige Woo-besluiten