Informatie opvragen of Woo-verzoek doen

Woo staat voor Wet open overheid. Dat is de wet die regelt hoe de overheid informatie openbaar maakt. 

De Woo gaat over informatie die nog niet openbaar is. Deze informatie moet in documenten staan. Met een Woo-verzoek kunt u vragen om de informatie in deze documenten openbaar te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek bij de gemeente doen. 

Een Woo-verzoek is anders dan een algemeen informatieverzoek. Bij een algemeen informatieverzoek krijgt alleen u de gevraagde informatie.  Bij de reactie op een Woo-verzoek wordt de informatie voor iedereen openbaar gemaakt. 

Wilt u de informatie (als open data) opnieuw gebruiken? Bijvoorbeeld voor uw eigen website? Dan kunt u een Who-verzoek doen. Who staat voor de Wet hergebruik overheidsinformatie.

Algemeen informatieverzoek

Iedereen kan een algemeen informatieverzoek doen bij de gemeente. Het gaat dan om algemene informatie. Dat is bijvoorbeeld hoe iets is geregeld bij de gemeente of informatie die antwoord geeft op vragen als hoeveel, hoe vaak, waarom. 

Een algemeen informatieverzoek kunt u op verschillende manieren doen:

Online 
Stel een vraag aan de gemeente

Per post

U stuurt uw verzoek om informatie naar:

Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Geef zo precies mogelijk aan over welk onderwerp u informatie wil ontvangen. 

Voor welke informatie kunt u een Woo-verzoek doen?

U kunt een Woo-verzoek doen als:

 • De gemeente de informatie ook echt heeft.
 • De informatie gaat over:
  • wat de gemeente doet,
  • wat de gemeente besluit, of 
  • het beleid van de gemeente.
 • Het verzoek gaat over informatie die in documenten of in systemen staat.

Geef in uw verzoek aan:

 • Welke informatie u precies wilt opvragen.
 • Over welke periode u informatie wilt. 
 • Hoe u de informatie wilt ontvangen. Digitaal is gratis, voor informatie verstuurt per post moet u betalen. De kosten zijn opgenomen in de legesverordening.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld met een kopie van een document. Of de gemeente kan u uitnodigen de documenten te komen bekijken. De gemeente is niet verplicht om nieuwe documenten te maken zoals een samenvatting of een overzicht.

Woo-verzoek doen

Een Woo-verzoek, gestuurd wordt naar een e-mailadres van een medewerker of afdeling kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Gebruik voor uw Woo-verzoek altijd één van de hieronder genoemde mogelijkheden.

Een Woo-verzoek kunt u op 2 manieren doen:

Online

Woo-verzoek indienen

Per post

U stuurt het verzoek naar:

Gemeente Zoetermeer
T.a.v. Woo-coördinator
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze datum met 2 weken verlengen. Mocht uw verzoek erg groot zijn, dan kan samen met u een andere termijn afgesproken worden.

De informatie die u ontvangt na het indienen van het Woo-verzoek wordt daarna ook gepubliceerd op de website van gemeente Zoetermeer. Zo wordt de informatie voor iedereen toegankelijk.

Bezwaar maken

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dat betekent dat u de gemeente een laatste kans geeft om binnen 2 weken te beslissen.
 • Ben u het niet eens met onze reactie? Dan kunt bezwaar maken.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over een Woo-verzoek? Of wilt u informatie over de status van een ingediend Woo-verzoek? Vul dan het contactformulier hieronder in. 

Contactformulier Woo