Rioolheffing

Rioolheffing is belasting die geheven wordt voor (de mogelijkheid tot) het gebruik van de riolering. De rioolheffing is een 'gebruikersheffing': niet de eigenaar, maar de gebruiker van een pand krijgt de aanslag.

Wat u moet weten

  • Ieder huishouden en elk bedrijf betaalt een vast bedrag voor de eerste 500 m³.
  • Bovenop dit bedrag komt een percentage van de voor uw huis vastgestelde WOZ-waarde.
  • Is het verbruik in 1 jaar meer dan 500 m³ dan bent u grootverbruiker. Bij het verbruik van meer dan 500 m³ wordt de belasting vermeerderd met € 23,85 voor elke 100 m³ afvalwater of een gedeelte daarvan.

Verandering van uw situatie

Voor de rioolheffing is de situatie op 1 januari van elk jaar bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari de gebruiker is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Met wijzigingen (bijvoorbeeld een verhuizing, samenwonen, huwelijk, scheiding, verkoop, overlijden, etc.) na 1 januari mag de gemeente geen rekening houden.

Pomp

Heeft u een pomp? Dan krijgt u eerst een aangifte voordat u een aanslag krijgt. De aanslag wordt gebaseerd op het waterverbruik en de aangifte samen.

Machtiging voor automatische incasso

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven als het bedrag van de aanslag onder de € 20.000,- ligt. De machtiging kunt u regelen in MijnBelastingen.

Bezwaar maken

Bent u van mening dat de aanslag niet juist is? Dan kunt u bezwaar maken via:

MijnBelastingen

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen.

Binnen 5 werkdagen krijgt u een bevestiging van uw bezwaar.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet betalen omdat u een laag inkomen en weinig vermogen (geld en bezit) heeft? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Voor meer informatie kijkt u bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Afspraak maken betalen rioolheffing aan de balie van het stadhuis

Rioolheffing betalen op het stadhuis kan alleen op afspraak.

Afspraak betalen belastingen

Let op! Op het stadhuis kunt u alleen pinnen of gepast betalen.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet dan niet de andere afspraak te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

De aanslag rioolheffing bestaat uit 2 onderdelen:

  • een vast bedrag ⇒ voor 2024 is dat € 80,30 +
  • een percentage van de WOZ-waarde van uw huis ⇒ voor 2024 is dat 0,0147%

Niemand (behalve grootverbruikers) betaalt meer dan € 312,30 per perceel.

Zelf uw aanslag controleren

U kunt zelf heel eenvoudig uw aanslag rioolheffing controleren. Vul in onderstaand voorbeeld de WOZ-waarde van uw woning voor 2024 in en volg de berekening.

Voorbeeld: U bent gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 250.000,-.

€ 250.000 x 0,0147%€ 36,75
vast tarief€ 80,30
u betaalt€ 117,05

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.