Rioolheffing is belasting die geheven wordt voor (de mogelijkheid tot) het gebruik van de riolering. De rioolheffing is een 'gebruikersheffing': niet de eigenaar, maar de gebruiker van een pand krijgt de aanslag.

Wat u moet weten

  • Ieder huishouden en elk bedrijf betaalt een vast bedrag voor de eerste 500 m³.
  • Bovenop dit bedrag komt een percentage van de voor uw huis vastgestelde WOZ-waarde.
  • Is het verbruik in 1 jaar meer dan 500 m³ dan bent u grootverbruiker. Bij het verbruik van meer dan 500 m³ wordt de belasting vermeerderd met € 23,31 voor elke 100 m³ afvalwater of een gedeelte daarvan.

Verandering van uw situatie

Voor de rioolheffing is de situatie op 1 januari van elk jaar bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari de gebruiker is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Met wijzigingen (bijvoorbeeld een verhuizing, samenwonen, huwelijk, scheiding, verkoop, overlijden, etc.) na 1 januari mag de gemeente geen rekening houden.

Pomp

Heeft u een pomp? Dan krijgt u eerst een aangifte voordat u een aanslag krijgt. De aanslag wordt gebaseerd op het waterverbruik en de aangifte samen.

Machtiging

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven als het bedrag van de aanslag onder de € 20.000,- ligt. De machtiging kunt u regelen in Mijn Belastingen.

Bezwaar maken

Bent u van mening dat de aanslag niet juist is? Dan kunt u bezwaar maken via:

Mijn Belastingen

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen.

Binnen 5 werkdagen krijgt u een bevestiging van uw bezwaar.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet betalen omdat u een laag inkomen en weinig vermogen (geld en bezit) heeft? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Voor meer informatie kijkt u bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Afspraak maken

Afspraak betalen belastingen aan de balie van het stadhuis

Aan de balie kunt u alleen pinnen.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet dan niet de andere afspraak te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

De aanslag rioolheffing bestaat uit 2 onderdelen:

  • een vast bedrag ⇒ voor 2023 is dat € 76,60 +
  • een percentage van de WOZ-waarde van uw huis ⇒ voor 2023 is dat 0,0153%

Niemand (behalve grootverbruikers) betaalt meer dan € 294,80 per perceel.

Zelf uw aanslag controleren

U kunt zelf heel eenvoudig uw aanslag rioolheffing controleren. Vul in onderstaand voorbeeld de WOZ-waarde van uw woning voor 2023 in en volg de berekening.

Voorbeeld: U bent gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 250.000,-.

€ 250.000 x 0,0153%€ 38,25
vast tarief€ 76,60
u betaalt€ 114,85

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.