Rioolheffing is belasting die geheven wordt voor (de mogelijkheid tot) het gebruik van de riolering. De rioolheffing is een 'gebruikersheffing': niet de eigenaar, maar de gebruiker van een pand krijgt de aanslag.

Wat u moet weten

  • Ieder huishouden en elk bedrijf betaalt een vast bedrag voor de eerste 500 m³.
  • Bovenop dit bedrag komt een percentage van de voor uw huis vastgestelde WOZ-waarde.
  • Is het verbruik in 1 jaar meer dan 500 m³ dan bent u grootverbruiker. U betaalt dan een extra bedrag per 100 m³.

Verandering van uw situatie

Bij verhuizing of stopzetten van het bedrijf tijdens het belastingjaar verandert de aanslag niet.

Pomp

Heeft u een pomp? Dan krijgt u eerst een aangifte voordat u een aanslag krijgt. De aanslag wordt gebaseerd op het waterverbruik en de aangifte samen.

Machtiging

Wilt u een machtiging afgeven, stopzetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.

Bezwaar maken

Als u van mening bent dat de aanslag niet juist is, dan kunt u bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van de aanslag door de gemeente zijn ontvangen. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u onder Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Afspraak maken

Afspraak betalen belastingen aan de balie van het stadhuis

Aan de balie kunt u alleen pinnen.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet dan niet de andere afspraak te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

De aanslag rioolheffing bestaat uit 2 onderdelen:

  • een vast bedrag ⇒ voor 2022 is dat € 68,70 +
  • een percentage van de WOZ-waarde van uw huis ⇒ voor 2022 is dat 0,0161%

Niemand (behalve grootverbruikers) betaalt meer dan € 277,30.

Zelf uw aanslag controleren

U kunt zelf heel eenvoudig uw aanslag rioolheffing controleren. Vul in onderstaand voorbeeld de WOZ-waarde van uw woning voor 2022 in en volg de berekening.

Voorbeeld: U bent gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 250.000,-.

€ 250.000 x 0,0161%€ 40,25
vast tarief€ 68,70
u betaalt€ 108,95

2022, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.