Samen met andere ondernemers kunt u een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

Als de BIZ is opgericht, betalen de ondernemers in die zone een heffing aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting die de activiteiten uitvoert. Alle ondernemers in de BIZ moeten de BIZ-bijdrage betalen.

Hoe werkt het?

De subsidie die de gemeente aan de BIZ-vereniging of -stichting geeft, is voor extra activiteiten die de gemeente niet zelf uitvoert. Bijvoorbeeld:

 • verbeteren van verkeersvoorzieningen
 • bewegwijzering
 • groenvoorziening
 • afvalinzameling
 • schoonmaak
 • onderhoud
 • extra toezicht
 • verlichting
 • hekwerken
 • camerabewaking

Kosten

De aanslag BIZ wordt opgelegd aan de eigenaren en de gebruikers van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Bent u eigenaar én gebruiker? Dan krijgt u dus 2 aanslagen.

Eigenaren

De hoogte van de bijdrage voor de eigenaar hangt af van de WOZ-waarde. Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt 0,25% van de WOZ-waarde met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.500,-.

Gebruikers

Het tarief voor de BIZ-bijdrage is een vast bedrag van € 400,- voor het kernwinkelgebied (gebied A) en € 150,- voor de entreegebieden (gebied B).

Adressen Gebied A:

 • Dorpsstraat 50 t/m 152 (even) 
 • Dorpsstraat 63 t/m 155 (oneven)
 • Uitzonderingen: 
  • Dorpsstraat 67B
  • Dorpsstraat 74A en 78A
  • Dorpsstraat 97P
  • Dorpsstraat 112E t/m 112K
  • Dorpsstraat 115N t/m 115T
  • Dorpsstraat 117A t/m 117N
  • Dorpsstraat 119H t/m 119N
  • Dorpsstraat 127A.

Adressen Gebied B:

 • Delftsewallen26 t/m 27
 • Eerste Stationsstraat 3A en 4
 • Leidsewallen 3A t/m 33D (Leidsewallen 33A t/m D is in aanbouw – nieuwbouw)
 • Pilatusdam 1 t/m 17B
 • Dorpsstraat West Even 14 t/m 46
 • Dorpsstraat West Oneven 17 t/m 57
 • Dorpsstraat Oost Even 156 t/m 202
 • Dorpsstraat Oost Oneven 157 t/m 213
 • Dorpsstraat 67B
 • Dorpsstraat 74A en 78A
 • Dorpsstraat 97P
 • Dorpsstraat 112E t/m 112K
 • Dorpsstraat 115N t/m 115T
 • Dorpsstraat 117A t/m 117N
 • Dorpsstraat 119H t/m 119N
 • Dorpsstraat 127A
 • Dorpsstraat 148 en 150B