Als u een inkomen op of rond bijstandsniveau hebt en weinig spaargeld of ander vermogen, dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft de belastingen dan niet of maar deels te betalen. 

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).

U krijgt alleen kwijtschelding voor:

• onroerende zaakbelasting (OZB woningen)
• rioolheffing
• afvalstoffenheffing
• hondenbelasting (slechts voor één hond) 

Wat u moet weten

U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding als:

  • U een auto heeft die meer dan € 3.350,- waard is. Een auto met een hogere dagwaarde is alléén toegestaan als de auto noodzakelijk is vanwege ziekte of invaliditeit. U kunt de dagwaarde van uw auto opzoeken op bijvoorbeeld Bovag of ANWB.
  • U een eigen woning heeft en er is sprake van een overwaarde. Er is altijd sprake van overwaarde als de huidige WOZ waarde van uw woning hoger is dan uw huidige hypotheekschuld. De WOZ waarde van uw woning kunt u vinden op uw aanslag Gemeentebelastingen.
  • U de aanslag langer dan 3 maanden geleden al heeft betaald.
  • U al eerder een aanvraag heeft gedaan voor kwijtschelding van dezelfde aanslag.

Aanvragen

Denkt u dat u recht heeft op kwijtschelding? Vraag deze dan aan via:

MijnBelastingen

Vragen wij om extra informatie?

Dit kunt u sturen:

Digitaal

Aanvullende documenten, belastingen kwijtschelding

Per post

Gemeente Zoetermeer
Team Belastingen
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Langsbrengen

U vindt de brievenbus van het stadhuis aan de Frankrijklaan 6.

Hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding?

U kunt terecht bij:

Heeft u géén DigiD?

Afwijzing van uw verzoek?

U kunt binnen 10 dagen na de datum van de beslissing beroep indienen. Het ondertekende beroepschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en kunt u indienen bij:

Gemeente Zoetermeer
Manager Belastingen
Postbus 15
2700 AA  ZOETERMEER