Kwijtschelding betekent dat u de gemeentelijke belastingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

U krijgt alleen kwijtschelding voor:

• onroerende zaakbelasting (OZB woningen)
• rioolheffing
• afvalstoffenheffing
• hondenbelasting (slechts voor één hond) 

Wat u moet weten

Wat is het normbedrag? 

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding mag u niet meer dan een bepaald bedrag op uw bank- en spaarrekeningen hebt staan. Dat noemen we het normbedrag.

Geen kwijtschelding

U krijgt geen kwijtschelding als:

 • Het inkomen van u en/of uw partner hoger is dan de bijstandsnorm
 • U en/of uw partner spaargeld heeft.
 • U dit jaar een auto of motor heeft gekocht (of gekregen) met een waarde hoger dan € 2269,-.
 • U een koophuis of garage/opslag heeft.
 • U een eigen bedrijf heeft.
 • U de aanslag langer dan 3 maanden geleden al heeft betaald.
 • U al eerder een aanvraag heeft gedaan voor kwijtschelding van dezelfde aanslag.

Kostendelersnorm

Woont u samen met andere volwassenen (ouder dan 21 jaar)? In sommige gevallen kunt u dan woonkosten met hen delen. De gemeente gaat er vanuit dat jullie de kosten samen betalen. Dit noemen we de kostendelersnorm. 

De hieronder genoemde huisgenoten tellen niet mee voor de kostendelersnorm:  

 • Huisgenoten jonger dan 21 jaar.
 • Huisgenoten die een opleiding volgen die recht geeft op studiefinanciering.
 • Huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen.
 • Kamerverhuurders of kamerhuurders die met u een commercieel contract hebben en die huur betalen. 

Woont u met iemand met wie u de kosten deelt? Dan gaat het normbedrag omlaag. Dit betekent mogelijk dat u geen recht heeft op kwijtschelding.

Hoeveel vermogen en/of spaargeld mag u hebben?

U krijgt geen kwijtschelding als u spaargeld heeft. U heeft spaargeld als op al uw rekeningen samen meer staat dan:

 • Voor een alleenstaande: € 1.300,-.
 • Voor een alleenstaande ouder: € 1.300,-.
 • Voor gehuwden/samenwonenden: € 1.600,-.

Heeft u iets meer spaargeld? Vraag dan toch kwijtschelding aan. Er zijn namelijk een paar uitzonderingen.

Ook de waarde van andere onroerende zaken die uw eigendom zijn tellen mee als vermogen. Denk aan een tweede huis, een parkeerplaats, garage of opslagruimte.

Eigen woning

Bent u eigenaar van een woning die overwaarde heeft? Dan kunt u geen kwijtschelding aanvragen. 

Om de overwaarde van uw huis te bepalen wordt de WOZ-waarde van uw woning verminderd met de hypotheek die u nu heeft. Als het van toepassing is trekken wij de waarde van de kapitaalverzekering eigen woning af van uw hypotheek. 

Overige bezittingen

Heeft u een motorvoertuig (bijvoorbeeld een auto, motorfiets, camper)? En is deze meer waard dan € 2.269,-? Dan telt dit als vermogen en kan leiden tot afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding. Dat is niet het geval als u of uw medebewoner een gehandicaptenparkeerkaart heeft. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als u en/of uw medebewoner meer dan 1 motorvoertuig heeft. 

Aanvragen

Checklist kwijtschelding

Wilt u weten of u kwijtschelding kunt aanvragen? Vul de checklist hieronder in. 

Let op! Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend. De checklist is een hulpmiddel. Door het invullen kunt u nagaan of u mogelijk recht heeft op kwijtschelding. Het invullen van de checklist is géén garantie dat u ook daadwerkelijk kwijtschelding krijgt. 

Checklist kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen

Denkt u dat u recht heeft op kwijtschelding? Vraag deze dan aan via:

Mijn Belastingen

Kwijtscheldingen gestuurd per e-mail nemen wij niet in behandeling.

Vragen wij om extra informatie?

Dit kunt u sturen:

 • Per e-mail: belastingen@zoetermeer.nl. (alléén voor het sturen van extra informatie en in pdf of jpg formaat).
 • Per post: 

  Gemeente Zoetermeer
  Team Belastingen
  Postbus 15
  2700 AA Zoetermeer
   
 • Langsbrengen: U vindt de brievenbus van het stadhuis aan de Frankrijklaan 6.

Vorig jaar kwijtschelding gekregen?

Wij controleren of u ook dit jaar weer recht heeft op kwijtschelding. Is dat het geval? Dan ziet u dit op uw aanslag.

Heeft u géén kwijtschelding gekregen? Dan moet u zelf opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding?

U kunt terecht bij:

Heeft u géén DigiD?

 • Maak dan gebruik van het formulier Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen pdf)
 • U kunt dit formulier downloaden, printen en invullen.
 • Het formulier, ingevuld en met bewijsstukken stuurt u naar de gemeente (het adres vindt u onderaan het formulier).
 • U kunt dit formulier niet inscannen en per e-mail versturen. Kwijtscheldingen per e-mail nemen wij niet in behandeling.
 • De behandeling van een aanvraag per post duurt langer dan een online aanvraag.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 5 werkdagen bericht dat wij uw aanvraag ontvangen hebben. Tot wij een beslissing nemen krijgt u uitstel van betaling.

Uitstel van betaling bij automatische incasso

Heeft u een automatische incasso? En vraagt u kwijtschelding aan?

 • Er wordt geen geld van uw rekening afgeschreven zo lang uw verzoek in behandeling is.
 • Wordt de kwijtschelding (deels) afgewezen? Dan passen wij het bedrag aan. Wat u nog moet betalen verdelen wij over de resterende termijnen van de automatische incasso.
 • Zijn alle termijnen al voorbij? Dan moet u het hele bedrag binnen 1 maand betalen.
 • Trekt u de machtiging in tijdens de periode dat wij nog afschrijven? Dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag dat nog open staat binnen 1 maand na de datum van de uitspraakbrief betaalt.

Afwijzing van uw verzoek?

U kunt binnen 10 dagen na de datum van de beslissing beroep indienen. Het ondertekende beroepschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en kunt u indienen bij de manager Belastingen, Postbus 15, 2700 AA te Zoetermeer.

Betalingsregeling

Is uw verzoek afgewezen? Dan kunt u misschien nog een betalingsregeling afspreken. Kijk voor meer informatie hierover bij de veelgestelde vragen over belastingen.

Dwangsom

Voor een kwijtscheldingsverzoek geldt geen dwangsomregeling. U kunt dus geen vergoeding van de gemeente eisen, als u vindt dat de behandeling van uw verzoek te lang duurt.

Veelgestelde vragen

Ik wil een bezwaarschrift indienen. Maar ik heb langer dan 6 weken nodig om alle informatie te verzamelen. Wat moet ik doen?

 • U dient een voorlopig bezwaarschrift in.
 • Hierin zegt u dat u het niet eens bent met het besluit (bijvoorbeeld de belastingaanslag of WOZ-beschikking).
 • U geeft aan dat u meer tijd nodig heeft voor het verzamelen van alle informatie.
 • U krijgt dan extra tijd om alle gegevens te verzamelen.
 • Stuur vóór het einde van de extra tijd uw definitieve bezwaar.

Ik heb kwijtschelding aangevraagd, maar (een deel van) de aanslag heb ik al betaald. Wat gebeurt daarmee?

Krijgt u kwijtschelding? Dan betalen wij het bedrag dat u al betaald heeft terug. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan betaald is.