Bent u van mening dat de aanslag niet juist is? Dan kunt u bezwaar maken via:

MijnBelastingen

Bezwaar WOZ-waarde

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Dan vragen wij u eerst het onderstaande filmpje te bekijken voor meer uitleg.

Video WOZ-waarde en bezwaar

Wat moet u doen?

  • Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door ons zijn ontvangen.
  • Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging. 

Bewijs meesturen

Stuur bij uw bezwaar een bewijs mee.

Voorbeelden:

  • Bij verhuizing ⇒ stuur een kopie van de beëindiging van het huurcontract of van de leveringsakte van de verkoop van uw woning.
  • Bij het overlijden van uw hond ⇒ stuur een verklaring van de dierenarts mee.

Uitstel van betaling

Als u een bezwaar indient, bent u verplicht het aanslagbedrag te betalen vóór de vervaldag van de aanslag. Alleen wanneer u in uw bezwaar nadrukkelijk om uitstel van betaling vraagt, krijgt u uitstel van betaling voor alléén het bestreden bedrag.

Bezwaar niet-ontvankelijk

Dient u uw bezwaar in ná de termijn van 6 weken na de datum van het aanslagbiljet? Dan wordt uw bezwaar 'niet-ontvankelijk' verklaard. Dit betekent dat uw bezwaar niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet. Het bezwaar wordt nog wel ambtshalve in behandeling genomen. Wij behandelen uw bezwaar dan wel, maar tegen het besluit wat daarop volgt kunt u geen beroep bij de Rechtbank indienen.