U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Onroerendezaakbelasting wordt opgelegd aan:

  • Degene die op 1 januari volgens het Kadaster eigenaar is van een onroerende zaak (woning of niet-woning)
  • Degene die op 1 januari gebruiker is van een niet-woning.

Gevolgen hogere WOZ-waarde in 2023

Dit jaar zijn de gevolgen van de toegenomen WOZ-waarde anders dan afgelopen jaren. Normaal daalt het OZB-tarief even veel als de WOZ-waarde toeneemt. Dus als uw huis elk jaar een stuk meer waard wordt, betekent dat niet dat u ook meer onroerendezaakbelasting betaalt. De gemeente zorgt ervoor dat dit eerlijk in balans is. Hierdoor betaalt u elk jaar ongeveer evenveel onroerendezaakbelasting.

In 2023 is dit anders. Dat komt onder andere door de inflatie, die in de begroting is vastgesteld op 11,5%. De gemeente kan er daarom niet meer voor zorgen dat de OZB-tarieven ongeveer gelijk blijven, wat betekent dat u meer onroerendezaakbelasting moet betalen.

Een korte uitleg kunt u ook zien in de video gemaakt door de Waarderingskamer: Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?(externe link)

Korting OZB-tarief

Wel is er dit jaar een korting op het OZB-tarief, doordat de gemeente vorig jaar meer OZB heeft opgehaald. Om dit aan u terug te betalen, verlaagt de gemeente eenmalig het OZB-tarief in 2023. U hoeft hier niets voor te doen.

Wat dit precies voor u betekent ziet u in het rekenvoorbeeld onder 'Kosten'.

Belastingaanslag

  • De onroerende zaakbelasting staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.
  • De situatie op 1 januari bepaalt hoeveel belasting u moet betalen.
  • Wordt u eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak ná 1 januari? Dan krijgt u voor dat jaar, over die onroerende zaak, geen aanslag OZB.
  • Aan de andere kant wordt uw aanslag OZB niet verminderd als u in de loop van het jaar geen eigenaar en/of gebruiker meer bent.
  • De eigenaarslasten worden bij verkoop meestal verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit gebeurt bij de notaris. U moet zelf de totale aanslag OZB aan de gemeente betalen.
  • Bij eigendom van woningen in aanbouw, nieuwbouwwoningen of de aankoop van een nieuw huis moet u rekening houden met een aanslag voor beide woningen (voor zowel uw oude als uw nieuwe huis, als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van beide huizen bent). 

Machtiging voor automatische incasso

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven als het bedrag van de aanslag onder de € 20.000,- ligt. De machtiging kunt u regelen via: 

MijnBelastingen

Bezwaar maken

Als u van mening bent dat de aanslag niet juist is, dan kunt u bezwaar maken via MijnBelastingen.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van de aanslag door de gemeente zijn ontvangen.

Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet betalen omdat u een laag inkomen en weinig vermogen (geld en bezit) heeft? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Voor meer informatie kijkt u bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Afspraak maken OZB betalen op het stadhuis

Onroerendezaakbelasting betalen op het stadhuis kan alleen op afspraak.

Afspraak betalen belastingen

Let op! Op het stadhuis kunt u alleen pinnen.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet je andere afspraak niet te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

De basis voor de OZB-aanslag is de WOZ-waarde en het percentage. De WOZ-waarde vindt u op de aanslag.

OZB in 2023 één keer verlaagd

De oorzaak? De huizenprijzen stegen nog harder dan de gemeente verwachtte. U betaalde hierdoor te veel OZB in 2022. Wat u te veel heeft betaald, krijgt u terug. Om dit aan u terug te betalen, verlaagt de gemeente eenmalig het OZB-tarief in 2023 waardoor het OZB-bedrag dit jaar lager is.

Na aanpassing zijn de onderstaande percentages vastgesteld voor de OZB belasting voor 2023:

Omschrijving2023
eigendom woningen0,1286%
eigendom niet-woning0,4858%
gebruik niet-woning0,3519%

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Zelf uw aanslag controleren

U kunt zelf heel eenvoudig uw aanslag OZB controleren. Vul in onderstaand voorbeeld de WOZ-waarde van uw woning voor 2023 in en volg de berekening.

Voorbeeld: U bent gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,-.

€ 300.000 : 100 € 3.000
percentage eigendom0,1286%
u betaalt (3.000 x 0,1286)€ 385,80 per jaar

Voor 2023 was in eerste instantie een percentage van 0,01323% vastgesteld. Dat betekent dat u dan (€ 300.000 : 100 = 3.000 x 0,1323 =) € 396,90 per jaar had moeten betalen. In dit voorbeeld een verschil van € 11,10.