Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Onroerendezaakbelasting wordt opgelegd aan:

  • Degene die op 1 januari volgens het Kadaster eigenaar is van een onroerende zaak (woning of niet-woning)
  • Degene die op 1 januari gebruiker is van een niet-woning.

Belastingaanslag

  • De onroerende zaakbelasting staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.
  • De situatie op 1 januari bepaalt hoeveel belasting u moet betalen.
  • Wordt u eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak ná 1 januari? Dan krijgt u voor dat jaar, over die onroerende zaak, geen aanslag OZB.
  • Aan de andere kant wordt uw aanslag OZB niet verminderd als u in de loop van het jaar geen eigenaar en/of gebruiker meer bent.
  • De eigenaarslasten worden bij verkoop meestal verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit gebeurt bij de notaris. U moet zelf de totale aanslag OZB aan de gemeente betalen.
  • Bij eigendom van woningen in aanbouw, nieuwbouwwoningen of de aankoop van een nieuw huis moet u rekening houden met een aanslag voor beide woningen (voor zowel uw oude als uw nieuwe huis, als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van beide huizen bent). 

Machtiging voor automatische incasso

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven als het bedrag van de aanslag onder de € 20.000,- ligt. De machtiging kunt u regelen via: 

MijnBelastingen

Bezwaar maken

Als u van mening bent dat de aanslag niet juist is, dan kunt u bezwaar maken via MijnBelastingen.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van de aanslag door de gemeente zijn ontvangen.

Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet betalen omdat u een laag inkomen en weinig vermogen (geld en bezit) heeft? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Voor meer informatie kijkt u bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Afspraak maken OZB betalen op het stadhuis

Onroerendezaakbelasting betalen op het stadhuis kan alleen op afspraak.

Afspraak betalen belastingen

Op het stadhuis kunt u alleen pinnen of gepast betalen. 

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet je andere afspraak niet te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

De basis voor de OZB-aanslag is de WOZ-waarde en het percentage. De WOZ-waarde vindt u op de aanslag.

Omschrijving2024
eigendom woningen0,1186%
eigendom niet-woning0,4217%
gebruik niet-woning0,3055%

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Zelf uw aanslag controleren

U kunt zelf heel eenvoudig uw aanslag OZB controleren. Vul in onderstaand voorbeeld de WOZ-waarde van uw woning voor 2024 in en volg de berekening.

Voorbeeld: U bent gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,-.

€ 300.000 : 100 € 3.000
percentage eigendom0,1186%
u betaalt (3.000 x 0,1186)€ 355,80 per jaar