U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Wat u moet weten

De aanslag

  • De onroerende zaakbelasting staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.
  • De situatie op 1 januari bepaalt hoeveel belasting u moet betalen.
  • Wordt u eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak ná 1 januari? Dan krijgt u voor dat jaar, over die onroerende zaak, geen aanslag OZB.
  • Aan de andere kant wordt uw aanslag OZB niet verminderd als u in de loop van het jaar geen eigenaar en/of gebruiker meer bent.
  • De eigenaarslasten worden bij verkoop meestal verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit gebeurt bij de notaris. U moet zelf de totale aanslag OZB aan de gemeente te betalen.
  • Bij eigendom van woningen in aanbouw, nieuwbouwwoningen of de aankoop van een nieuw huis moet u rekening houden met 2 aanslagen. Eén aanslag voor uw oude huis en één voor uw nieuwe huis (als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van beide huizen bent).

Betalen

  • Betalen kan via automatische incasso als het totale bedrag van de aanslag onder de € 20.000,- ligt.
  • Een machtiging voor automatische incasso regelt u eenvoudig via:

Mijn Belastingen

Bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen? Dit kunt u doen via:

Mijn Belastingen

Kijk voor meer informatie ook bij het product Bezwaar maken.

Kwijtschelding

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Kijk dan voor meer informatie bij het product Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Afspraak maken

Onroerendezaakbelasting betalen op het stadhuis (alleen op afspraak)

Afspraak betalen belastingen

Let op! Op het stadhuis kunt u alleen pinnen.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet je andere afspraak niet te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

De basis voor de OZB-aanslag is de WOZ-waarde en het percentage. De WOZ-waarde vindt u op de aanslag.

Omschrijving20222021
eigendom woningen0,1388%0,1482%
eigendom niet-woning0,4876%0,4545%
gebruik niet-woning0,3532%0,3292%

2022, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Onroerendezaakbelasting betalen op het stadhuis?

Dit kan alleen op afspraak (zie 'Afspraak maken'). Let op! Op het stadhuis kunt u alleen pinnen.