Automatische incasso, machtiging

Hoe regel ik de automatische incasso om de belastingen in termijnen te betalen?

In onderstaand filmpje is de ondertiteling ook in het Engels beschikbaar.

 • Klik eerst op de rode start-button in het midden.
 • Klik daarna rechts onderin het filmpje op het tandwiel (Instellingen).
 • Klik op 'Ondertiteling'.
 • Klik op 'Engels'.

Met een machtiging voor automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het bedrag van uw belastingaanslag van uw rekening af te schrijven. Wij verdelen het totale bedrag van de aanslag in 12 delen.

Wilt u een machtiging afgeven, stopzetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via MijnBelastingen.

Wat u moet weten

Een machtiging voor automatische afschrijving is alleen mogelijk:

 • Als de aanslag op uw naam staat.
 • Als het totale bedrag van de aanslag gemeentelijke belastingen niet hoger is dan € 20.000,-.
 • Voor de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.
 • Als de periode van betalen van de aanslag nog niet voorbij is.

Hou rekening met:

 • Het totale bedrag van de aanslag verdelen wij in 12 gelijke bedragen.
 • De 1e afschrijving doen wij 1 maand na de datum van het aanslagbiljet. Voorbeeld: De aanslag is van 28 februari, de 1e afschrijving is dan in maart. Geeft u in april een machtiging af? Dan incasseren wij vanaf april. Het bedrag dat wij per maand afschrijven wordt dan hoger.
 • Wordt uw aanslag verlaagd? Bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt? Dan passen wij het bedrag aan dat per keer wordt afgeschreven.
 • Bent u het niet eens met een afschrijving? Geef dan uw bank opdracht om het bedrag terug te storten op uw rekening (dit heet 'storneren').
 • Als wij binnen 12 maanden 3x het bedrag niet van uw rekening kunnen afschrijven dan stopt de machtiging. Voor het bedrag dat dan nog openstaat moet u zelf zorgen dat u op tijd betaald. Is de datum waarop u had moeten betalen al voorbij? Dan moet u het hele bedrag direct in 1x betalen.
 • Stoppen wij de machtiging? Dan kunt u pas na 3 maanden een nieuwe machtiging afgeven.
 • Trekt u de machtiging in tijdens de periode dat wij nog afschrijven? Dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag dat nog open staat betaalt. Dit moet u binnen 3 maanden na datum van de aanslag doen. Is deze tijd al voorbij? Dan moet u direct alles in 1x betalen.
 • U kunt de machtiging niet aan iemand anders geven.
 • De machtiging blijft geldig totdat u opzegt (of omdat wij de machtiging stopzetten omdat wij het bedrag niet konden afschrijven).

Data van automatische afschrijving

Wij schrijven het bedrag elke maand rond de 27e af.