Met een automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om de belasting in delen van uw rekening af te schrijven.

Wilt u een machtiging afgeven, stopzetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.

Wat u moet weten

Een machtiging voor automatische afschrijving is alleen mogelijk:

 • Als de aanslag ook op uw naam staat.
 • Als het totale bedrag van de aanslag gemeentelijke belastingen niet hoger is dan € 20.000,-.
 • Voor de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.
 • Als de periode van betalen van de aanslag nog niet voorbij is.

Hou rekening met:

 • Het totale bedrag van de aanslag verdelen wij in 12 (zo veel mogelijk) gelijke bedragen. Deze bedragen schrijven wij in 12 maanden van uw rekening af.
 • De 1e afschrijving doen wij 1 maand na de datum van het aanslagbiljet. Voorbeeld: De aanslag is van 28 februari, de 1e afschrijving is dan in maart. Geeft u in april een machtiging af? Dan incasseren wij vanaf april. Het bedrag dat wij per maand afschrijven wordt dan hoger.
 • Wordt uw aanslag verlaagd? Bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt? Dan passen wij het bedrag aan dat per keer wordt afgeschreven.
 • Bent u het niet eens met een afschrijving? Geef dan uw bank opdracht om het bedrag terug te storten op uw rekening (dit heet 'storneren').
 • Als wij binnen 12 maanden 3x het bedrag niet van uw rekening kunnen afschrijven dan stopt de machtiging. Voor het bedrag dat dan nog openstaat moet u zelf zorgen dat u op tijd betaald. Is de datum waarop u had moeten betalen al voorbij? Dan moet u het hele bedrag direct in 1x betalen.
 • Stoppen wij de machtiging? Dan kunt u pas na 3 maanden een nieuwe machtiging afgeven.
 • Trekt u de machtiging in tijdens de periode dat wij nog afschrijven? Dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag dat nog open staat betaalt. Dit moet u binnen 3 maanden na datum van de aanslag doen. Is deze tijd al voorbij? Dan moet u direct alles in 1x betalen.
 • U kunt de machtiging niet aan iemand anders geven.
 • De machtiging blijft geldig totdat u opzegt (of omdat wij de machtiging stopzetten omdat wij het bedrag niet konden afschrijven).
 • Lees meer informatie over betalen via automatische afschrijving in het incassoreglement gemeentelijke belastingen.

Data van automatische afschrijving in 2021:

MaandDag
Januari26
Februari26
Maart26
April21
Mei26
Juni28
Juli26
Augustus26
September27
Oktober26
November26
December27

Online Regelen

Machtiging afgeven, stop zetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Regel het via Mijn belastingen.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of ik een machtiging voor automatische afschrijving (incasso) heb?

Dit kunt u zien op de aanslag. Heeft u een machtiging gegeven? Dan staan bovenaan de aanslag de data van de betaaltermijnen.

Heeft u geen machtiging gegeven? Dan staat er 1 vervaldatum op de aanslag.

Hoe zet ik de automatische incasso aan om de belastingen in termijnen te betalen?