Is er een algemeen telefoonnummer voor omwonenden beschikbaar voor vragen of klachten?

Nu nog niet. Het algemeen telefoonnummer voor vragen of klachten komt er zodra de noodopvang open gaat. Het COA maakt dit bekend op hun website. De gemeente plaatst een link naar die informatie op deze pagina.

Naast de mogelijkheid om te bellen kunnen inwoners ook een e-mail sturen of gebruik maken van de klachtenregeling. De locatiemanager is op werktijden ook altijd op locatie aanwezig.

Hoe zit het met toezicht in de wijk, rond de noodopvang en bij het tunneltje?

De gemeente zorgt voor handhaving van de openbare orde en veiligheid in de omgeving via de BOA's. Tijdens een wekelijks veiligheidsoverleg bespreken gemeente, COA, politie en handhaving de situatie rond de noodopvang. Als het nodig is, neemt ieder van deze partijen maatregelen. In de opvang is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Hier zorgt het COA voor. Het COA en de gemeente doen er alles aan om voor een leefbare en veilige situatie te zorgen, binnen en buiten de opvanglocatie.

Er is apart gekeken naar de situatie rondom de tunnels in de omgeving van de gevangenis. Op sommige plekken gaat de gemeente zorgen voor verbetering van de verlichting. Er komt geen cameratoezicht. Mocht dit in de toekomst toch nodig of gewenst zijn, dan bekijkt de gemeente de situatie opnieuw. Dit geldt ook voor toezicht in de wijk.

Bij het plegen van strafbare feiten door mensen in de opvanglocatie gelden natuurlijk dezelfde regels als bij inwoners die strafbare feiten plegen. Voor een bewoner van de noodopvang kan veroorzaken van veel overlast wel betekenen dat de bewoner naar een andere opvang moet.

Waar komt de ingang van de noodopvang?

De ingang blijft op de plek waar deze nu zit. Alleen enkele personeelsleden van het COA komen met de auto naar hun werk, daarom verwachten we geen grote drukte. De bewoners van de noodopvang hebben over het algemeen geen auto.

Hoe kunnen omwonenden meedenken over onder andere veiligheid rondom de noodopvang?

U kunt meedoen aan de reguliere overleggroep van COA. De informatie daarover staat op de pagina Meehelpen door Zoetermeer (Hoe kan ik bijdragen aan een goede relatie tussen de wijk en de bewoners van de noodopvang?).