Huisverbod bij huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit verbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening wordt gestart. Tijdens het huisverbod mag de dader 10 dagen lang niet in de woning komen en geen contact hebben met de bewoners van het huis. Het verbod kan worden verlengd met maximaal 18 dagen.

Onder huiselijk geweld valt:

 • lichamelijk geweld
 • seksueel geweld
 • emotioneel geweld
 • kindermishandeling
 • seksueel misbruik
 • verwaarlozing
 • bedreiging
 • stalking
 • eerwraak

Hoe werkt het?

Zodra de burgemeester een tijdelijk huisverbod heeft opgelegd:

 • Moet de dader direct de woning waar het huiselijk geweld heeft plaatsgevonden verlaten.
 • Mag de dader geen contact hebben met het slachtoffer (zoals de partner, de kinderen en andere betrokkenen). Soms wordt voor de kinderen, onder begeleiding, een bezoekmoment met de dader geregeld.
 • Mag de dader niet in het huis of in de buurt van het huis komen.
 • Moet de dader aan de burgemeester laten weten hoe en waar hij of zij te bereiken is.
 • Neemt de hulpverlening (Veilig Thuis) contact op met de dader en het slachtoffer om een gesprek tussen hen en de hulpverlening in te plannen.

Houdt de dader zich niet aan het huisverbod? Dan kan hij of zij gevangenisstraf of een taakstraf krijgen.

Einde huisverbod

De burgemeester kan het tijdelijk huisverbod op elk moment intrekken. Redenen kunnen zijn:

 • De dreiging voor het slachtoffer is verdwenen.
 • De dader gaat akkoord met de aangeboden hulpverlening.

Voordat de burgemeester een huisverbod verlengt of intrekt, worden de dader en het slachtoffer gebeld. Er wordt hen gevraagd wat zij van de verlenging of de intrekking vinden.

Wat moet u doen?

Als u slachtoffer bent van geweld door een (ex-)partner, gezinslid, familielid of huisvriend, meld dit dan zo snel mogelijk bij de politie. Slachtoffers, getuigen, buren, vrienden of familie kunnen dit ook doen.

Veilig Thuis geeft informatie en advies over hoe u het geweld kunt laten stoppen. Meer informatie is te vinden op www.veiligthuishaaglanden.nl of bel direct met 0800-2000.