Door de Zoetermeerse wijk Oosterheem loopt een leiding die van Rotterdam naar Amsterdam gaat. De leiding loopt verder langs de oostgrens van de wijk Rokkeveen. De leiding wordt ingezet voor het transport van CO2 (koolstofdioxide). Deze CO2 komt vrij bij de productie van waterstof bij Shell in de Botlek en bij de productie van bio-ethanol door Abengoa in de Europoort. Vanuit deze bronnen wordt de leiding gevuld met CO2 en dit gas wordt gebruikt door de glastuinbouw in Noord- en Zuid-Holland.

Wat is CO2?

CO2 is een onbrandbaar gas dat vrij in de omgevingslucht voorkomt. We ademen het voortdurend in en ademen er nog meer van uit. CO2 staat vooral bekend als 'broeikasgas', maar het is essentieel voor planten en bomen. Zij hebben op het moment dat het licht is CO2 nodig. Planten halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof. Hoe meer CO2 een plant krijgt (tot op zekere hoogte) hoe beter en sneller hij groeit. Tuinders stoken daarom de cv-ketel in hun kassen (ook zomers!), omdat daarbij CO2 vrijkomt. Door de CO2 via een pijpleiding aan te voeren, hoeven deze ketels niet meer gestookt te worden. En dat draagt weer bij tot een schoner milieu.

Graafwerkzaamheden

Boven en naast de CO2-leiding mag niet zonder toestemming gegraven worden tot een afstand van 5 meter. Om eventuele graafschade te voorkomen moeten graafwerkzaamheden vooraf gemeld worden bij het Kabels- en Leidingen Informatiecentrum (KLIC). Bij beplanting moet erop gelet worden, dat de wortels niet te diep komen.

Wat zijn de risico's?

CO2 is een niet-giftig gas. Wanneer CO2 echter in hele grote hoeveelheden vrijkomt, wordt de normaal aanwezige lucht en de daarin aanwezige zuurstof verdrongen. Daarmee ontstaat de kans op verstikkingsgevaar bij mens en dier. Daarnaast kan CO2 bij hele hoge concentraties ook invloed hebben op het zenuwstelsel. Uit onderzoek blijkt dat de risico's zeer laag zijn en is bij een breuk van de leiding buiten een straal van 4 meter geen levensgevaar meer.

Wat te doen wanneer er toch CO2 vrijkomt?

Als er zich ooit met de CO2-leiding een probleem voordoet, zal de gemeente uit voorzorg de ruimste maatregelen nemen. Ook al is er bij de CO2-leiding in zo'n geval volgens de wetenschappers slechts in een zeer beperkt gebied een mogelijk risico. Dat betekent dat de sirene zal gaan buiten de maandelijkse sirenetest. Breng uzelf in elk geval zo snel mogelijk in veiligheid en help zo mogelijk de mensen in uw omgeving.

Gaat de sirene af buiten de maandelijkse test?

  • blijf binnen of ga naar binnen
  • sluit ramen en deuren
  • doof open vuur
  • zet alle ventilatiesystemen uit (ook de afzuigkap). Sluit alle ventilatieroosters. Als de tijd het toelaat: doe de hoofdkraan van het gas dicht en sluit kachels af
  • ga naar een kamer waar het niet tocht, liefst middenin het huis of gebouw
  • kijk of luister naar RTV West en volg de instructies op

Van wie is de leiding?

De leiding is officieel van de Nederlandse Pijpleidingmaatschappij (NPM) en wordt gebruikt door OCAP. NPM en OCAP zijn eigendom van gassenleverancier Linde Gas. Het bedrijf Pipeline Control beheert de leiding in opdracht van OCAP.

CO2-leiding door gebieden

Kaart met gebieden waar de CO2-leiding doorheen loopt