Inwoners kunnen hun buurt veiliger maken door een Buurt WhatsApp-groep te starten. Dit is een WhatsApp-groep waarin buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van eventuele verdachte situaties.

Met het melden van verdachte situaties in een Buurt WhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. Zo zijn er meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders.

Start een WhatsApp-buurtpreventiegroep

Wilt u voor uw buurt of straat zelf een groep starten? Dan vragen wij u deze groep aan te melden bij de gemeente. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar buurtpreventie@zoetermeer.nl. U kunt dan ook een gratis buurtpreventiebord en -stickers aanvragen. Tips en speelregels voor het gebruik van een buurt WhatsAppgroep vindt u onderaan deze webpagina.

Verkeersbord 'Attentie Buurtpreventie'

Aanvraag Buurtpreventiebord

Heeft u in uw buurt een Buurt WhatsAppgroep? Om duidelijk te maken dat bewoners hun straat en buurt goed in de gaten houden, kunt u een bord laten plaatsen in de straat met daarop de tekst 'Attentie Buurtpreventie'.

Ook is het mogelijk om een sticker op uw voordeur te plakken met daarop dezelfde tekst. Dit kan een preventieve werking hebben op ongewenste personen in uw buurt. U kunt een bord of sticker aanvragen via een e-mail naar buurtpreventie@zoetermeer.nl of via het algemene telefoonnummer 14 079.

Project Heterdaadkracht

Gemeente en politie zijn in september 2017 gestart met het project Heterdaadkracht.

Project Heterdaadkracht houdt in dat de politie bij heterdaad woninginbraken en andere delicten met grote impact via WhatsApp buurtbewoners vraagt uit te kijken naar de dader(s). De beheerders van de WhatsApp-buurtpreventiegroepen ontvangen vanuit de politie berichten die specifiek voor hun buurt zijn bestemd. Zij kunnen deze berichten vervolgens doorsturen in hun eigen WhatsApp-groep. Je kunt hierdoor snel en direct de bewoners bereiken. En snelheid is erg belangrijk bij heterdaad. Op deze manier wordt de pakkans vergroot en maken gemeente, politie en bewoners Zoetermeer nog veiliger.

De beheerders ontvangen via WhatsApp van de politie berichten die specifiek voor hun buurt zijn bestemd. Zij kunnen deze berichten vervolgens doorsturen in hun eigen WhatsAppgroep. Op deze manier wordt de pakkans vergroot en maken gemeente, politie en bewoners Zoetermeer nog veiliger.

Doet u mee?

Bent u beheerder van een WhatsApp-buurtpreventiegroep en wilt u zich aanmelden voor dit project? Stuur dan een e-mail naar buurtpreventie@zoetermeer.nl en geef in uw bericht aan dat dat u toegevoegd wil worden aan de beheerdersgroep van uw wijk. Ook als u een WhatsApp-buurtpreventie start kunt u een e-mail sturen om deel te nemen aan de beheerdersgroep.

Zoetermeer Veilig

De gemeente heeft het thema veiligheid hoog op de agenda staan en vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Het is een taak van de gemeente in samenwerking met diverse partijen. Er wordt ingezet op zowel preventie als opgetreden wanneer dat nodig is. De gemeente betrekt ook haar inwoners om ervoor te zorgen dat Zoetermeer een leefbare en veilige stad is en blijft.

www.zoetermeerveilig.nl

Meer over buurtpreventie

Wijk en Agent Samen (WAS)