Bij een ramp in uw omgeving, wilt u weten wat er aan de hand is en wat u moet doen.

Veiligheidsregio Haaglanden

De gemeente Zoetermeer werkt met 8 gemeenten samen in de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Zij werken samen om ongevallen, rampen en crisissituaties te voorkomen en te bestrijden. Zij doen dit door onder andere opleidingen en oefeningen te organiseren.

Regionaal crisisplan

Onze veiligheidsregio heeft een regionaal Crisisplan Haaglanden vastgesteld. In dit plan staan de risico's in de regio beschreven en hoe de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is georganiseerd en de wijze waarop de regio rampen en crises probeert te voorkomen. Meer informatie leest u in het regionaal crisisplan (pdf).

NL-Alert telefoonbericht

Als er sprake is van een noodsituatie in uw omgeving, wordt u geïnformeerd via een NL-Alert op uw mobiele telefoon. Bij ontvangst van dit bericht laat uw telefoon een hard alarmgeluid horen. In het ontvangen bericht kunt u lezen wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Ieder half jaar zendt de overheid een controlebericht uit in heel Nederland. Klik op NL-Alert voor meer informatie.

Waarschuwings- en alarmeringssirenes

Elke eerste maandag van de maand gaan de sirenes af in Nederland. Om 12.00 uur wordt dan landelijk een waarschuwings- en alarmeringsstelsel getest om na te gaan of de apparatuur goed werkt en om er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een ramp. Er wordt geen test uitgevoerd op religieuze en nationale feestdagen. Heeft u de sirene niet gehoord? Dan kunt u dit melden via het formulier op www.brandweer.nl | Sirenes.

Gaat de sirene af op een ander tijdstip?

Gaat de sirene op een ander moment? Ga dan naar binnen, sluit ramen en deuren en zet radio of tv aan op de regionale rampenzender Omroep West.

Via Omroep West en WOS ontvangt u via radio en/of televisie bij een (groot) incident officiële overheidsinformatie. Zorg er daarom voor dat u deze zenders op radio en televisie kan vinden.

Crisis.nl website

Bij zeer ernstige incidenten kan de gemeente of veiligheidsregio besluiten om de website crisis.nl in te zetten. Deze website wordt dan gebruikt voor het delen van belangrijk nieuws, informatie of aankondigingen.

crisis.nl

Haaglandenveilig.nl website

Op de website Haaglandenveilig.nl vindt u informatie over risico's in de regio Haaglanden. Denk hierbij aan een overstroming, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Per risico staat beschreven wat u moet doen en hoe u bijvoorbeeld uw buren het beste kunt helpen, als dat nodig is. Verder is te lezen hoe u brand of andere incidenten in uw eigen huis en omgeving mogelijk kunt voorkomen.

www.haaglandenveilig.nl

CO2-leiding

Door Zoetermeer (Oosterheem en langs Rokkeveen) loopt een leiding die van Rotterdam naar Amsterdam gaat. De leiding wordt ingezet voor het transport van CO2 (koolstofdioxide). De leiding is gevuld met CO2 en dit gas wordt gebruikt door de glastuinbouw in Noord- en Zuid-Holland.

CO2-leiding

Maatregelen overheid bij een kernongeval

De kans op een stralingsincident in Nederland is erg klein. Nucleaire installaties zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen. Als er een incident is bij een kernreactor in Nederland, dan neemt de overheid maatregelen. De omvang van deze maatregelen verschilt per situatie.

Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Een van die stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen. Door op het juiste tijdstip jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.

Verspreiding jodiumtabletten

Kinderen tot 18 jaar die wonen in de regio Haaglanden hebben in oktober 2017 een doosje met jodiumtabletten in de brievenbus gekregen.

De overheid adviseert zwangere vrouwen van alle leeftijden in onze regio, om ook over jodiumtabletten te beschikken. Daarmee kunt u uw ongeboren kind beschermen. Bent u zwanger? Dan kunt u de jodiumtabletten kopen bij apotheek en drogisterij.

Rijksoverheid - Jodiumtabletten

Alle informatie over de verspreiding, verkrijgbaarheid en werking van deze jodiumtabletten vindt u op:

www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl

Heeft u vragen?

Contactformulier

U kunt ook bellen met 14 079.

Gemeente Zoetermeer
Team veilig, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer