Subsidie - Sociaal Domein

Voor activiteiten die goed zijn voor de stad en/of haar inwoners kunt u subsidie aanvragen. De voorwaarden voor het aanvragen of krijgen van een subsidie zijn niet altijd hetzelfde.

Kijk eerst of u ergens anders subsidie kunt krijgen

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen en waarvoor niet?

Wel subsidie aanvragen voor:

Géén subsidie aanvragen voor:

  • Activiteiten waarbij u zelf kunt zorgen voor genoeg geld (bijvoorbeeld door een bijdrage aan de deelnemers te vragen).
  • Activiteiten buiten Zoetermeer of die niet bedoeld zijn voor inwoners van Zoetermeer.
  • Activiteiten die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde en veiligheid.
  • Activiteiten met een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap.
  • Activiteiten die niet voldoen aan de regels om voor een subsidie in aanmerking te komen.
  • Activiteiten waarbij er geen redelijk verband bestaat tussen de hoogte van de gevraagde bedrag aan subsidie en de geplande activiteiten.

Aanvragen subsidie

Aanvragen jaarlijkse subsidie

U kunt van juni tot en met augustus van dit jaar subsidie aanvragen voor alle activiteiten die u volgend jaar wilt organiseren. Het college beslist uiterlijk 30 november van dit jaar. U krijgt in december een brief waarin staat of u de subsidie wel of niet ontvangt.

De gemeente behandelt uw aanvraag alleen als deze op tijd en compleet met alle bijlagen is gestuurd.

Aanvragen subsidie voor één keer

U kunt deze subsidie aanvragen voor een onverwachte activiteit. U moet de subsidie 13 weken vóór de startdatum van de activiteit aanvragen.

Kosten van het gebouw

De kosten van het gebouw waar de activiteit gehouden wordt moet u apart in de aanvraag zetten. De gemeente wil haar gebouwen zo goed mogelijk gebruiken. Als u subsidie vraagt moet u daarom bij voorkeur gebruik maken van een ruimte in een gebouw van de gemeente. Het huren van een gebouw moet u zelf regelen. Meer informatie kunt u vinden in het product Gebruik van ruimtes of sportvelden.

Aanvragen subsidie Sociaal Domein

Hoelang duurt het?

Jaarlijkse subsidie

U kunt van juni tot en met augustus van dit jaar subsidie aanvragen voor alle activiteiten die u volgend jaar wilt organiseren. Het college beslist uiterlijk 30 november van dit jaar. U ontvangt in december een brief waarin staat of u de subsidie krijgt of niet.

Aanvragen subsidie voor één keer

U moet de subsidie 13 weken vóór de startdatum van de activiteit aanvragen. Het college neemt binnen 13 weken een besluit.

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.