De gemeentelijke handhavers hebben als belangrijkste taak het toezicht houden op de leefbaarheid in de stad. Zij gaan daarbij uit van de gemeentelijke regels die zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer (APV).

U kunt de handhavers dagelijks op straat en in uw wijk tegenkomen. U herkent ze aan het landelijk vastgestelde uniform. Daarop staat het logo 'Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)' en de tekst 'handhaving'.

Naast het houden van toezicht geven de handhavers voorlichting en handelen zij meldingen af die zijn binnengekomen bij de gemeente. Ook geven zij advies op aanvragen voor evenementenvergunningen. In hun functie als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) kunnen zij als het nodig is ook bekeuringen uitschrijven of een (geregistreerde) waarschuwing geven.

Door het brede takenpakket van onze handhavers werken zij veel samen met andere diensten zoals politie, brandweer en GHOR.

Waar letten de handhavers op?

  • Hondenpoep en hondenoverlast
  • Jeugdoverlast
  • Achtergelaten fietsen en fietswrakken
  • Verkeerd aangeboden huis- en grofvuil en bedrijfsafval
  • Verkeerd geparkeerde auto's, caravans en aanhangers
  • Naleving afgegeven vergunningen/ontheffingen
  • Toezicht op evenementen
  • Toezicht op de Alcoholwet (en overige bijzondere wet- en regelgeving)
  • Toezicht op de Flora en Fauna wetgeving (Natuurbeschermingswet)

Bekeuring of waarschuwing?

De handhavers hebben de mogelijkheid eerst een geregistreerde waarschuwing te geven, om u in de gelegenheid te stellen een waargenomen overtreding voortaan te voorkomen. Op de waarschuwing wordt ook het boetebedrag weergegeven dat bij de overtreding hoort. Bovenaan de bon ziet u of het om een waarschuwing of een 'aankondiging van beschikking' (bekeuring) gaat.

Bij herhaling van de overtreding kan worden overgegaan tot het uitschrijven van een bekeuring (beschikking). De verdere afhandeling van een bekeuring loopt niet via de gemeente. U ontvangt van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een acceptgiro. Meer informatie over het betalen van een bekeuring leest u op de website van het CJIB(externe link).

Indienen van bezwaar

U hebt een bekeuring van een handhaver van gemeente Zoetermeer ontvangen, maar u bent het er niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij het CJIB. Meer informatie over het indienen van bezwaar leest u op de website van het CJIB(externe link).

Tegen een afgegeven waarschuwing kunt u geen bezwaar maken.

Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een handhaver? U hebt dan de mogelijkheid een klacht in te dienen.

Volg ons via social media

Actuele berichten van team Handhaving kunt u volgen via:

Contact

Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 14 079 of gebruik maken van het contactformulier. Voor het doen van een melding kunt u gebruik maken van het formulier op de pagina Melding woon- en leefomgeving of download de MijnGemeente app om uw melding door te geven.

Twee handhavers op Mandelabrug