U kunt de handhavers dagelijks op straat en in uw wijk tegenkomen. U herkent ze aan het landelijk vastgestelde uniform. Op dit uniform staat het logo 'Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)' en de tekst 'handhaving'. Ook dragen de handhavers een bodycam en handboeien.

De parkeercontroleurs van Zoetermeer (P1) lopen in hetzelfde uniform, u kunt ze herkennen aan de logo's op hun schouders met parkeercontroleur daarop. Voor meer informatie: Parkeerservicebureau.

Onze handhavers zetten zich er elke dag voor in dat het prettig leven en veilig is in Zoetermeer. Dat is hun belangrijkste taak. Zij handelen meldingen van inwoners af en geven advies voor het veilig laten verlopen van evenementen. Ook delen zij boetes of waarschuwingen uit. Daarbij gaan zij uit van de regels die zijn vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer (APV)), het Wetboek van Strafrecht, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en alle wetten waarvoor de handhavers bevoegd zijn.

Onze handhavers werken veel samen met andere diensten zoals politie, brandweer en ambulance.

Handhavers in de wijken

Elke wijk heeft wijkhandhavers, zij maken deel uit van het wijkteam. Deze handhavers zijn vertrouwde gezichten in de wijk. U kunt ze altijd aanspreken als er problemen zijn.