Het is natuurlijk nooit leuk om een boete te krijgen. De handhavers kunnen u een geregistreerde waarschuwing en een strafrechtelijke boete geven. Hieronder vindt u meer informatie over deze waarschuwingen en boetes. Ook leest u hoe u bezwaar kunt maken en hoe u een boete kunt betalen.

Waarschuwingen

De handhavers hebben de mogelijkheid eerst een geregistreerde waarschuwing te geven. Ze houden u staande en gaan het gesprek met u aan. Hierbij vragen zij om een identiteitsbewijs. Vervolgens maken zij de waarschuwing aan. Het geven van een waarschuwing is geen vereiste voordat een handhaver daadwerkelijk een boete geeft. Tegen een afgegeven waarschuwing kunt u geen bezwaar maken.

De handhavers kunnen ook een waarschuwingsbon achter uw ruitenwissers achterlaten. Daarop staat het boetebedrag. U hoeft dit bedrag bij een waarschuwing niet te betalen. Als u dezelfde overtreding nogmaals maakt en u krijgt een boete, dan moet u wel dit bedrag betalen.

Boetes

Strafrechtelijke boetes zijn feiten die niet strafbaar staan gesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voorbeelden van een strafrechtelijke boete zijn het niet tonen van een identiteitsbewijs of graffiti spuiten. Het innen van deze boetes verloopt via het CJIB. Dit bureau handelt ook de eventuele bezwaarprocedure af. Ook als u een betalingsregeling wilt treffen, dan kunt u dit regelen bij het CJIB.

Rapportages

De handhavers van Zoetermeer, zijn ook toezichthouder. Dit betekent dat zij ook een bestuurlijke rapportage op kunnen maken naar aanleiding van een onderzoek of een overtreding. Dit zorgt ervoor dat de gemeente op bestuurlijk niveau de overtredingen kan aanpakken. Deze rapportages worden voornamelijk opgemaakt door de Integrale horecacontroleur, de toezichthouder bedrijventerreinen, de specialist ondermijning en de boa flora- en fauna.