Alle handhavers zetten zich in voor een fijne en veilige stad. Om hun werk te kunnen doen mogen zij:

  • Een waarschuwing of boete uitschrijven
  • Mensen staande houden
  • Identiteiten controleren
  • Een verdachte van een strafbaar feit aanhouden
  • Horeca en bedrijven controleren op afgegeven vergunningen
  • Handboeien en een bodycam dragen
  • Geweld gebruiken als dat nodig is

Een proces-verbaal dat is uitgeschreven door een boa geldt als bewijslast. Dit betekent dat dit als bewijs geldig is bij een straf- of rechtszaak. Boa's hebben hiervoor een eed of belofte afgelegd bij de korpschef van de politie.

Bodycams worden gedragen om handhavers zo veilig mogelijk hun werk te laten doen. De bodycams staan meestal uit. Een handhaver zet de bodycam pas aan als hij zich onveilig voelt of als een situatie uit de hand dreigt te lopen. De handhaver zal dit zoveel mogelijk vooraf aangeven. U kunt niet weigeren om gefilmd te worden.

De bodycams worden na de dienst in een veilige ruimte bewaard. De beelden blijven 28 dagen bewaard. Daarna worden de beelden vernietigd. Het kan zijn dat de beelden onderdeel worden van een andere procedure. Bijvoorbeeld een klacht of een inzageverzoek. In die gevallen worden de beelden langer bewaard.