Melding of omgevingsvergunning?

Wilt u op- of aan de weg tijdelijk iets neerzetten? Bijvoorbeeld een:

  • container
  • steiger
  • (bouw)keet
  • mobiele kraan
  • hoogwerker
  • bouwmaterialen (opslag)

Dan moet u dit mogelijk melden bij de gemeente. Misschien heeft u ook een Omgevingsvergunning of een vergunning gebruik openbare ruimte nodig. 

Wilt u buiten bloembakken, reclame of zonneschermen plaatsen? Dat mag, maar u moet zich wel houden aan de Algemene regels. Zie ook: artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Uitstallingen in het Stadshart verboden

In het Stadshart is het plaatsen van uitstallingen verboden. Een uitstalling is een los element dat voor een pand in de openbare ruimte en wordt geplaatst om de aandacht te vestigen op een winkel of onderneming die in dat pand is gevestigd. Zie ook: artikel 2:5a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Welke vergunning heeft u nodig voor:

Neem bij twijfel eerst contact op met de Omgevingsbalie.

Wat u moet doen

Wat neerzetten?PeriodeHoeveel m² ruimte neemt het gebruikWat aanvragen of doen?
container(s) keetwagen(s) (chemisch) toilet(ten) (Dixie) steiger(s) materialen voor opslagkorter dan 7 dagen geen actie nodig
container(s) keetwagen(s) (chemisch) toilet(ten) (Dixie) steiger(s) materialen voor opslagop of direct naast een bouwterrein melding doen
container(s) keetwagen(s) (chemisch) toilet(ten) (Dixie) steiger(s) materialen voor opslaglanger dan 7 dagen maar korter dan of gelijk aan 3 maandenminder dan 50m²melding doen
container(s) keetwagen(s) (chemisch) toilet(ten) (Dixie) steiger(s)t materialen voor opslaglanger dan 7 dagen maar korter dan of gelijk aan 3 maandenmeer dan 50m²vergunning gebruik openbare ruimte aanvragen
container(s) keetwagen(s) (chemisch) toilet(ten) (Dixie) steiger(s) materialen voor opslaglanger dan 3 maanden omgevingsvergunning aanvragen
hijskraan, hoogwerker(s) mobiele betonpomp(en) zuig- of blaasvoertuig(en) grote (transport)wagensop of direct naast een bouwterrein melding doen
hijskraan hoogwerker(s) mobiele betonpomp(en) zuig- of blaasvoertuig(en) grote (transport)wagens3 maanden of korterminder dan 50m²melding doen
hijskraan hoogwerker(s) mobiele betonpomp(en) zuig- of blaasvoertuig(en) grote (transport)wagens3 maanden of kortermeer dan 50m²vergunning gebruik openbare ruimte aanvragen
hijskraan hoogwerker(s) mobiele betonpomp(en) zuig- of blaasvoertuig(en) grote (transport)wagensLanger dan 3 maanden omgevingsvergunning aanvragen
een voorwerp waarbij u zich niet kunt houden aan de Algemene regels  omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer aanvragen?

Melding doen > 3 weken voordat de voorwerpen worden geplaatst.

Vergunning aanvragen >  het behandelen van een aanvraag duurt 8 weken met een mogelijkheid om die periode te verlengen met 6 weken.

Aparte regels voor Stadshart en Dorpsstraat

U mag in het Stadshart en de Dorpsstraat geen voorwerpen zwaarder dan 15 ton neerzetten. Lees alle regels in de 'Algemene regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg' (zie hieronder bij 'Handige links').

Geen vergunning

U krijgt geen vergunning als het voorwerp:

  • Schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de weg of openbaar groen.
  • Een gevaar is of kan zijn voor het gebruik van de weg en/of weggebruikers.
  • Weggebruikers er niet meer door of langs kunnen.
  • In de weg staat voor het beheer van de openbare weg.

Neem bij twijfel contact op met de Omgevingsbalie.

Voorwerp neerzetten in gebied met betaald parkeren of blauwe zone

Daarvoor moet u betalen. Neem contact op met P1 (parkeerbeheer).

Kosten

Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op- of aan de weg:

GeldigheidKosten
geldig voor 1 dag€ 10,42
geldig voor langer dan 1 dag, maar niet langer dan 1 week€ 41,04
geldig voor langer dan 1 week, maar niet langer dan 1 maand€ 102,25
geldig voor langer dan 1 maand€ 205,34

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.