Melding of omgevingsvergunning?

Wilt u op- of aan de weg tijdelijk iets neerzetten? Bijvoorbeeld een:

  • container
  • steiger
  • (bouw)keet
  • mobiele kraan
  • hoogwerker

Dan moet u dit mogelijk melden bij de gemeente. Misschien heeft u ook een Omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning is een vergunning voor slopen, bouwen, of ander werk dat mogelijk zorgt voor overlast.

Wilt u buiten bloembakken, reclame of zonneschermen plaatsen? Dat mag, maar u moet zich wel houden aan de Algemene regels. Zie ook: artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)(externe link).

Uitstallingen in het Stadshart verboden

In het Stadshart is het plaatsen van uitstallingen verboden. Een uitstalling is een los element dat voor een pand in de openbare ruimte en wordt geplaatst om de aandacht te vestigen op een winkel of onderneming die in dat pand is gevestigd. Zie ook: artikel 2:5a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)(externe link).

Welke vergunning heeft u nodig voor:

Neem bij twijfel eerst contact op met de Omgevingsbalie.

Wat u moet doen

Wat neerzetten?Hoe lang en/of waar neerzetten?Wat moet u aanvragen?Wanneer aanvragen?
container(s) keetwagen(s) (chemisch) toilet(ten) (Dixie) steiger(s) materialen voor opslagKorter dan 7 dagen neerzettenGeen actie nodig 
container(s) keetwagen(s) (chemisch) toilet(ten) (Dixie) steiger(s) materialen voor opslagLanger dan 7 dagen neerzetten Melding doen (zie ‘Online regelen’)10 dagen voordat u het gaat neerzetten
container(s) keetwagen(s) (chemisch) toilet(ten) (Dixie) steiger(s) materialen voor opslagNeerzetten op opslag- of bouwterrein (mogelijk met een hek eromheen)Omgevingsvergunning aanvragenBehandeling van een aanvraag duurt 8 weken met een mogelijkheid om die termijn te verlengen met 6 weken.
hijskraan hoogwerker(s) mobiele betonpomp(en) zuig- of blaasvoertuig(en) grote (transport)wagens Melding doen (zie ‘Online regelen’)10 dagen voordat u het gaat neerzetten
een voorwerp waarbij u zich niet kunt houden aan de Algemene regels Omgevingsvergunning aanvragenBehandeling van een aanvraag duurt 8 weken met een mogelijkheid om die termijn te verlengen met 6 weken.

Aparte regels voor Stadshart en Dorpsstraat

U mag in het Stadshart en de Dorpsstraat geen voorwerpen zwaarder dan 15 ton neerzetten. Lees alle regels in de 'Algemene regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg' (zie hieronder bij 'Te downloaden').

Geen vergunning

U krijgt geen vergunning als het voorwerp:

  • Schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de weg of openbaar groen.
  • Een gevaar is of kan zijn voor het gebruik van de weg en/of weggebruikers.
  • Weggebruikers er niet meer door of langs kunnen.
  • In de weg staat voor het beheer van de openbare weg.

Neem bij twijfel contact op met de Omgevingsbalie.

Voorwerp neerzetten in gebied met betaald parkeren of blauwe zone

Daarvoor moet u betalen. Neem contact op met P1 (parkeerbeheer)(externe link).

Kosten

Ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op- of aan de weg:

GeldigheidKosten
geldig voor 1 dag€ 10,19
geldig voor langer dan 1 dag, maar niet langer dan 1 week€ 40,12
geldig voor langer dan 1 week, maar niet langer dan 1 maand€ 99,95
geldig voor langer dan 1 maand€ 200,72

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.