Soms heeft u een ontheffing van de verkeersregels nodig als u iets wilt doen op- of aan de openbare weg. Denk bijvoorbeeld aan een ontheffing:

 • bij een parkeerverbod
 • voor het rijden met een auto over een fiets- of voetpad
 • voor het (tijdelijk) plaatsen van een verhuiswagen, kraan of bouwwerk
 • voor een evenement

Een ontheffing kan tijdelijk of langlopend zijn.

Let op! Bij een verlenging van een tijdelijke ontheffing moet u opnieuw een aanvraag indienen.

Voor een ontheffing om grote voertuigen te parkeren gaat u naar Parkeren van grote voertuigen. Een parkeervergunning of parkeerontheffing in de blauwe zones vraagt u aan via P1 Parkeerservicebureau.
 

Wat u moet weten

 • De gemeente kijkt eerst of de gevraagde ontheffing echt nodig is. Soms zijn er andere mogelijkheden.
 • Ook wordt gekeken of de bestrating wel geschikt is voor ander gebruik dan bedoeld. Een voetpad is bijvoorbeeld niet altijd geschikt voor een auto.
 • Hou er rekening mee dat uw aanvraag voor een ontheffing afgewezen kan worden.

Stadshart, Dorpsstraat en Vierde Stationsstraat

De toegang van het Stadshart en de Dorpsstraat voor auto's is gebonden aan strikte regels. Dit geldt ook voor het gebruik van de bussluis in de Vierde Stationsstraat door voertuigen anders dan lijnbussen.

Voor het Stadshart, Dorpsstraat en Vierde Stationsstraat, gelden ontheffingen voor:

 1. Laden en lossen in het Stadshart via het voetgangersgebied tussen 07.00 en 11.00 uur.
 2. Laden en lossen in de Dorpsstraat na 11.00 uur.
 3. Het passeren van de bussluis in de Vierde Stationsstraat.

Bewoners van de Dorpsstraat krijgen alleen een tijdelijke ontheffing voor het parkeren van een voertuig als zij kunnen parkeren op eigen terrein.

Bedrijven in de Dorpsstraat

Nieuw te vestigen bedrijven in de Dorpsstraat krijgen géén ontheffing. Uitgangspunt is dat het bedrijf vooraf de afweging moet maken of het kan functioneren op basis van de geldende verkeerssituatie. Een enkele uitzondering wordt gemaakt voor bedrijven die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld veilingtijden (en te maken hebben met het vervoeren van versproducten). Het bedrijf moet wel aantonen waarom het niet mogelijk is om tussen 06.00 en 11.00 uur te laden en te lossen.

Aanvragen

Zet in uw aanvraag de volgende informatie:

 • Persoonsgegevens
 • Ingangsdatum en einddatum 
 • Locatie 
 • Reden van de aanvraag 

Dien uw aanvraag in via:

Aanvragen verkeersontheffing

 • Wij laten u binnen 8 weken weten of u de ontheffing krijgt.  
 • Krijgt u de gevraagde ontheffing? Maak dan een afspraak afhalen van verkeersontheffing.
 • Voor de bussluis heeft u een ontheffing én een toegangspas nodig. De toegangspas wordt opgestuurd nadat de ontheffing is afgehaald. Voor de kosten van de toegangspas krijgt u apart een rekening.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Ontheffing voor blauwe zone

Deze vraagt u aan via P1 Parkeerservicebureau.

Meenemen

Bij het afhalen van de verkeersontheffing neemt u mee:

 • het afhaalbericht van de gemeente
 • een geldig identiteitsbewijs

Kosten

U betaalt de kosten bij het afhalen van de ontheffing. Aan de balie kunt u alleen pinnen of gepast betalen.

OmschrijvingKosten
Tijdelijke ontheffing€ 26,50
Wijzigen en/of verlengen van de tijdelijke ontheffing€ 16,33
Afgifte pasje voor het bedienen van een poller€ 35,67

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht voor een toegangspas voor een elektronisch afsluitsysteem of een sleutel van een klappaal.