U kunt de digitale regelingenbank van de gemeente Zoetermeer raadplegen via de zoekdienst op de website van de Rijksoverheid.

Wat kunt u vinden in de digitale regelingenbank?

In dit regelingenbestand kunt u de Zoetermeerse algemeen verbindende voorschriften, zoals gemeentelijke verordeningen vinden. Het bestand wordt beheerd via de website www.overheid.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Regelingen van Zoetermeer

Verordeningen worden regelmatig vernieuwd of komen te vervallen. Niet alle verordeningen die zijn vervallen, vindt u terug op internet. Kunt u een verordening niet vinden, neemt u dan contact op met het Stadsarchief.

Algemene Plaatselijke Verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geldt voor iedereen binnen de gemeente Zoetermeer. De regeling heeft als doel de stad netjes en leefbaar te houden. De APV beschrijft de regels die bijvoorbeeld voor de volgende onderwerpen gelden: de openbare orde, de toezicht op horecabedrijven, collecteren, de veiligheid op de weg, flyeren, evenementen en de bescherming van het milieu en natuurschoon.

Overheid.nl - APV Zoetermeer

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer

De gemeente gaat de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer op een aantal punten wijzigen. Voordat de gemeenteraad daarover beslist, vragen wij u eerst om uw mening. Voor meer informatie: doemee.zoetermeer.nl | Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.

Gemeenschappelijke regelingen

Het college van burgemeester en wethouders is verplicht bij te houden aan welke regelingen de gemeente deelneemt. In het register Gemeenschappelijke regelingen leest u aan welke regelingen de gemeente Zoetermeer deelneemt.

Het register is per 1 maart 2021 geactualiseerd.