U kunt op dit moment helaas geen aanvraag doen voor een vaste standplaatsvergunning. De wachtlijst voor aanmelden is vol.

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een daartoe aangewezen openbare plek in de open lucht staan.

U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam* bent

* Wanneer iemand 18 jaar of ouder is, is hij meerderjarig. Volgens de wet is hij dan ook handelingsbekwaam. Dat betekent dat hij zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten en daar ook verantwoordelijk voor is.

Kosten

Vergunning als bedoeld in art. 5:16 van de APV (standplaatsvergunning):

OmschrijvingKosten
Vaste standplaats, geldig voor 1 dag per week€ 130,00
Vaste standplaats, geldig voor 2 dagen per week€ 150,00
Vaste standplaats, geldig voor 3 dagen per week€ 175,00
Seizoensplaats€ 150,00
Machtiging om de vergunninghouder soms te vervangen€ 45,00

Daggeld / precario, afhankelijk van de plek en afmetingen.

Hoe lang duurt het?

Bij tijdelijke seizoensplekken

U krijgt zo snel mogelijk bericht of u de vergunning krijgt. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde plek wordt er geloot.

Bij normale standplaatsen

U krijgt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.