Heeft u dringend andere woonruimte nodig? In sommige gevallen kunt u een urgentieverklaring (ook wel voorrangsverklaring) aanvragen. Met deze verklaring kunt u met voorrang op andere woningzoekenden reageren op sociale huurwoningen.

Wat u moet weten

Aan welke regels moet u voldoen?

Als u een urgentieverklaring krijgt, doen anderen er langer over om een woning te vinden. U kunt een urgentieverklaring aanvragen als uw woonsituatie medisch of sociaal ontwrichtend/levensbedreigend is.

Daarnaast moet u aan de volgende regels voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • De problemen zijn direct het gevolg van de huidige woonsituatie.
 • Verhuizen naar een andere woning betekent een oplossing voor de problemen.
 • U woont langer dan 2 jaar in de regio Haaglanden en u staat ingeschreven in de gemeente Zoetermeer.
 • De problemen zijn niet uw schuld.
 • U zoekt actief naar een andere woning, maar kunt niet op korte termijn zelf een oplossing vinden.
 • U heeft geen passende woningen geweigerd.
 • Uw inkomen is minder dan € 36.112,50 per jaar (voor 1-persoonshuishoudens) of minder dan € 49.013,- per jaar (voor meerpersoonshuishoudens).

Stappenplan regelen van een urgentieverklaring

Kijk eerst of u een urgentieverklaring kunt aanvragen. Vul daarvoor de vragenlijst urgentieverklaring in. Kunt u de verklaring aanvragen? Volg dan de volgende stappen:

 1. Schrijf u in als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden(externe link) (als u daar nog niet ingeschreven staat).
   
 2. Schrijf een brief of e-mail waarin u omschrijft wat uw situatie is. Geef duidelijk aan waarom u dringend woonruimte nodig heeft.
   
 3. Maak kopieën van documenten (bewijsstukken) waaruit uw situatie blijkt. Gebruik hiervoor de Checklist van documenten die u nodig heeft voor een aanvraag urgentieverklaring (pdf).
   
 4. Vul het Aanvraagformulier urgentieverklaring (pdf) zoveel mogelijk in.
   
 5. Stuur het formulier met alle documenten:
  • Per e-mail naar: zoetermeer@hetvierdehuis.nl
   of
  • Per post naar:
   Gemeente Zoetermeer
   ovv 'Urgentieverklaring' 
   Postbus 15 
   2700 AA  ZOETERMEER
    
 6. Een medewerker neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek per telefoon.

Vraag altijd zelf een urgentieverklaring aan!

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om de urgentieverklaring voor u te regelen. Doe dit niet! Deze partijen horen niet bij de woningcorporaties of de gemeente.

Een aanvraag via een tussenpartij komt uiteindelijk ook bij de gemeente terecht. Deze aanvraag wordt niet sneller behandeld. Wél betaalt u extra kosten want u moet de tussenpartij betalen voor het regelen van de aanvraag. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een aanvraag voor een urgentieverklaring. Wij adviseren u daarom om een aanvraag altijd zelf in te dienen.

Kosten

OmschrijvingKosten
Aanvragen van een urgentieverklaring€ 55,15

2022, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

U krijgt een e-mail met informatie hoe u moet betalen.

Hoe lang duurt het?

 • Als uw aanvraag compleet is, dan gaat uw aanvraag door naar de 'Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer'.
 • De toetsingscommissie vergadert éénmaal per twee weken.
 • De toetsingscommissie bekijkt de aanvraag en adviseert om wel of niet een urgentieverklaring toe te kennen.
 • Wij informeren u over de uitkomst.
 • Bij toekenning kunt u vanaf de volgende dag in Woonnet Haaglanden met voorrang reageren op de woningtypen waarvoor u urgentie heeft gekregen. Standaard wordt in het zoekprofiel een flat met- en zonder lift en een portiekwoning toegekend.
 • Van de gemeente krijgt u een brief met de beslissing.