Voor het plaatsen van een terras bij een horecabedrijf moet u een melding doen (zie: 'Online regelen'). Bij de melding moet u meesturen:

 • een tekening met:
  • de afmetingen van het terras
  • de indeling en de uitvoering van het terras (welke materialen gaat u gebruiken?)

Uitbreiding terrassen horeca (corona-maatregel)

Met ingang van zaterdag 10 juli 2021 zijn de volgende maatregelen van kracht voor de horeca.

Vanwege de coronamaatregelen, biedt de gemeente voor horecaondernemers in Zoetermeer de mogelijkheid om tijdelijk hun terras uit te breiden of een nieuw te terras te plaatsen. De gemeente heeft over de terrasuitbreiding overleg met Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemers, brandweer, politie en team handhaving. Ondernemers die afgelopen zomer al goedkeuring hebben gehad voor de tijdelijke uitbreiding van hun terras hoeven dit niet opnieuw te melden.

Uitbreiden terras?

Ondernemers die hun bestaande terras tijdelijk willen vergroten of een nieuw terras willen plaatsen, moeten dat melden bij de gemeente via het formulier 'Melding tijdelijke uitbreiding terras 2021' (zie 'Te downloaden'). Het gaat specifiek om uitbreidingen en om nieuwe terrassen die direct bij het horecabedrijf ingenomen kunnen worden. De gemeente beoordeelt of de uitbreiding past binnen de voorwaarden van de regels die normaal gelden voor terrassen. Zo mag een uitbreiding niet leiden tot een beperking van de looproutes of de vlucht/calamiteitenroutes. Ook gaat de gemeente er van uit dat er overleg is geweest met de naastliggende bedrijven en/of buren.

Tijdelijk

De uitbreiding van de terrassen is tijdelijk en geldt totdat de gemeente dat herroept. Ondernemers hoeven geen melding te doen als zij een bestaand terras hebben, dat zij niet willen uitbreiden.

Wat u moet weten

 • U moet een melding doen al het terras zich aan (dus ook op eigen terrein) of op de openbare weg staat.
 • Verkoopt u alcoholhoudende dranken op het terras? Dan moet het terras ook op de Alcoholvergunning staan.
 • Staat uw terras niet op grond van de gemeente? Dan betaalt u geen precariobelasting*. U moet het terras wel melden bij de gemeente.
 • De gemeente geeft alleen akkoord voor een terras als deze voldoet aan de algemene regels voor het plaatsen van een terras.
 • Gemeente akkoord? U krijgt een brief en een officiële tekening van het terras.
 • Gemeente niet akkoord? U krijgt een brief met uitleg waarom de gemeente niet akkoord is.

*Precariobelasting: de gemeente heft deze belasting voor het gebruik van openbare grond.

Online Regelen

Terras plaatsen, melding

Als bijlage bij deze aanvraag moet u digitaal een situatieschets meesturen. Heeft u deze niet digitaal? Gebruik dan het formulier 'Terras plaatsen, melding' (zie 'Te downloaden'). U kunt dit formulier invullen en per post naar ons sturen.

Kosten

Precariobelasting* wordt berekend per vierkante meter (m²).

Terras

OmschrijvingKosten
Terras in Stadshart (gebied A)€ 4,34 per m² per maand 
- met een maximum van € 52,08 per m² per jaar
Terras in buitenwijk€ 2,31 per m² per maand 
- met een maximum van € 27,72 per m² per jaar

*Precariobelasting: de gemeente heft deze belasting voor het gebruik van openbare grond.

Uitstalling of reclamebord

OmschrijvingKosten
Uitstalling en/of reclamebord€ 49,52 voor elke m² boven de 1 m² per jaar

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht of de gemeente akkoord is of niet.