Exploitatievergunning horecabedrijf

Om een horecabedrijf in Zoetermeer te beginnen heeft u een Exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Ook als u een horecabedrijf overneemt of uitbreidt vraagt u de vergunning aan.

Wilt u alcohol schenken? Dan heeft u een ook Alcoholvergunning nodig.

Het kan zijn dat u nog meer aanvragen moet doen, bijvoorbeeld om een terras te plaatsen. Vul de Horecawijzer in om te zien wat u allemaal nodig heeft.

Wat u moet weten

In de Exploitatievergunning horecabedrijf staan regels die te maken hebben met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt deze vergunning aan als:

 • U een horecabedrijf wilt starten of overnemen.
 • De rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert.
 • U al een horecabedrijf heeft en een bestuurlijke waarschuwing of sanctie van de gemeente heeft gekregen.

De vergunning is persoonlijk

De Exploitatievergunning voor een horecabedrijf is strikt persoonlijk, is niet overdraagbaar en kan daarom niet aan iemand anders worden doorgegeven.

In het geval van een overname kan een nieuwe ondernemer van een horecabedrijf eventueel toestemming krijgen om tijdelijk gebruik te maken van de vergunning van de vorige ondernemer. De oude ondernemer moet de beëindiging binnen 2 weken schriftelijk melden aan de burgemeester en de nieuwe ondernemer moet binnen vier weken na deze schriftelijke melding een complete aanvraag indienen voor de ongewijzigde voortzetting van het bedrijf. De voorwaarden staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Geen Exploitatievergunning nodig

Onderstaande organisaties hebben geen Exploitatievergunning nodig:

 • zorginstellingen
 • musea
 • bedrijfskantines
 • rouwcentra
 • bedrijven die niet als doel hebben winst te maken (para commerciële rechtspersonen)

Wilt u in de hierboven genoemde organisaties alcohol schenken? Dan heeft u ook een Alcoholvergunning nodig.

Aanvragen

Exploitatievergunning, aanvragen

Meesturen met de aanvraag

De documenten voor deze aanvraag kunt u alleen aanleveren in de volgende bestandformaten: Word, Excel of Pdf. Dit betekent, dat een foto van een document niet voldoet.

 • Een plattegrond voorzien van de maten van:
  • het pand (inclusief terras)
  • de ligging en indeling
  • de bestemming van de te onderscheiden ruimtes
  • de grenzen van het terrein van de horeca-inrichting
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de exploitant en van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Doet u de aanvraag namens iemand anders? Dan is ook een machtigingsbewijs en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon/personen nodig.
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
  • Een ingevuld Bibob-formulier met bijlagen (meer informatie: Bibob).
 • Als het nodig is kan een Verklaring omtrent gedrag (VOG) van de leidinggevenden gevraagd worden.
 • Een ondernemingsplan.

Alcoholvergunning

Deze kunt u aanvragen via het product Alcoholvergunning.

Leidinggevende of indeling wijzigen

Heeft u een Exploitatievergunning en wilt u een wijziging van leidinggevende(n) of indeling doorgeven?

Exploitatievergunning, wijziging doorgeven

Alcoholvergunning

Deze kunt u aanvragen via het product Alcoholvergunning.

Kosten

OmschrijvingKosten
Exploitatievergunning als bedoeld in art. 2:15 APV€ 453,78
Wijzigen van een exploitatievergunning€ 211,39

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

Heeft u de aanvraag met alle juiste stukken ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht. Als meer onderzoek nodig is kan deze termijn verlengd worden met 8 weken. U krijgt hierover bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.