U heeft een Alcoholvergunning nodig als u alcohol wilt schenken in een horecabedrijf of sterke drank wilt verkopen in een slijterij. De verplichting om over een Alcoholvergunning te beschikken geldt ook voor het schenken van alcohol in (para)commerciële instellingen zoals:

 • sportkantines en verenigingsgebouwen
 • bedrijfsrestaurants of bedrijfskantines
 • zorginstellingen
 • rouwcentra of crematoria
 • musea

U heeft geen Alcoholvergunning nodig als u alleen zwak alcoholhoudende drank (= drank waar weinig alcohol in zit, zoals bier of wijn) verkoopt die niet bij u ter plaatse wordt opgedronken, bijvoorbeeld in:

 • levensmiddelenbedrijven
 • supermarkten
 • afhaalrestaurants
 • partijencatering

Als u in een cafetaria alcohol schenkt, heeft u wel een Alcoholvergunning nodig.

Exploitatievergunning

Om een horecabedrijf in Zoetermeer te starten heeft u een Exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Ook kan het zijn dat u nog meer aanvragen moet doen, bijvoorbeeld om een terras bij uw horecabedrijf te plaatsen. U kunt de Horecawijzer invullen om te zien wat u allemaal nodig heeft.

Let op! Neemt u een horecabedrijf over? Dan kunt u de vergunningen niet overnemen. U moet zelf opnieuw een Alcoholvergunning en Exploitatievergunning aanvragen.

Alcohol schenken tijdens een evenement

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing alcohol schenken aanvragen.

Wat u moet weten

Met een Alcoholvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager en leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne(externe link) of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne(externe link).
 • De aanvrager en leidinggevenden zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.
 • De aanvrager en leidinggevenden mogen niet onder curatele of bewind staan.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.
 • Uit het Bibob-onderzoek moet een positief advies volgen.
 • Uw bedrijf moet aan bouwtechnische eisen voldoen, zoals:
  • Er moet minimaal één ruimte aanwezig zijn van 35 m² die bestemd is voor het nuttigen van alcohol.
  • Er moeten minimaal twee gescheiden toiletten zijn.
  • Er moet goedwerkende mechanische ventilatie in het bedrijf zijn.

Vergunningen niet overdraagbaar

Neemt u een horecabedrijf over? Dan is het belangrijk, dat u weet dat de vergunningen niet overdraagbaar zijn.

Zowel de Alcoholvergunning als de Exploitatievergunning worden verleend aan de persoon die het horecabedrijf exploiteert en niet aan het horecabedrijf. De vergunningen kunt u dus niet "overnemen". U moet zelf een nieuwe Alcohol- en Exploitatievergunning aanvragen.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link).
 • De huisregels rondom het schenken van alcohol en alcoholgebruik staan in het bestuursreglement van de vereniging of stichting.

Aanvragen

U vraagt de vergunning aan in de gemeente waar uw onderneming is gevestigd. 

Alcoholvergunning, aanvragen

Meesturen met de aanvraag:

Let op! Deze documenten kunt u uitsluitend aanleveren in de volgende bestandsformaten: Word, Excel of Pdf. Dit betekent dat een foto van een document niet voldoet.

 • Een plattegrond (met vermelding van de maten) van:
  • het pand (inclusief terras)
  • de ligging en indeling
  • de bestemming van de te onderscheiden ruimtes
  • de grenzen van het terrein van de horecaonderneming
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer(s)/bestuurder(s) en alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Doet u deze aanvraag namens iemand anders? Dan is ook een machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon/personen nodig.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Optioneel: een verklaring van geen bemoeienis.
  • Hiermee kunnen bestuurders aangeven geen bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horeca- of slijtersbedrijf.
  • Deze personen hoeven niet te beschikken over een Verklaring van Sociale Hygiëne.
 • Verklaringen van Sociale Hygiëne hoeven niet meegestuurd te worden. Wij zoeken deze op in het register. Leidinggevenden moeten wel beschikken over deze verklaring.
 • Bij verenigingen of stichtingen: een kopie van het bestuursreglement.

Leidinggevende of inrichting wijzigen

Heeft u een Alcoholvergunning en wilt u een wijziging van leidinggevende(n) of indeling doorgeven?

Alcoholvergunning, wijziging doorgeven

Bibob

Als u een Alcoholvergunning aanvraagt moet u ook een Bibob formulier indienen. Meer informatie en het formulier vindt u in het product Bibob.

Kosten

OmschrijvingKosten
Vergunning als bedoeld in art. 3 Alcoholwet€ 483,20
Wijzigen van vergunning als bedoeld in art. 30 en 30a€ 211,39
Ontheffing als bedoeld art. 35 Alcoholwet (alcohol schenken tijdens een evenement)€ 181,20

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

Heeft u de aanvraag met alle juiste stukken ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht. Als meer onderzoek nodig is kan deze termijn verlengd worden met 8 weken. U krijgt hierover bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.