Een amateurvereniging is een club waar met elkaar een activiteit gedaan wordt, bijvoorbeeld een sport-, hobby- of toneelclub.

Deze subsidie kan een vereniging 1x aanvragen. Het geld mag alleen uitgegeven worden aan:

  • kosten van nieuwbouw, verbouw of uitbouw van het gebouw van de vereniging
  • kosten voor de eerste inrichting van het gebouw
  • het geld mag niet gebruikt worden om achterstallig onderhoud mee te betalen

Wat u moet weten

Voorwaarden

Om de subsidie aan te kunnen vragen moet u voldoen aan de voorwaarden van de Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen.

Aanvragen

Vraag de subsidie minimaal 13 weken van te voren aan. Zo voorkomt u dat u de kosten zelf moet voorschieten.

Subsidie investering

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u zo snel mogelijk bericht.