Een amateurvereniging of - stichting is een club waar mensen samen activiteiten doen zonder doel om winst te maken. Bij de vereniging of stichting werken vooral vrijwilligers.

Hoe werkt het?

Amateurverenigingen en -stichtingen kunnen een vergoeding aanvragen om hun gebouw op te knappen of om spullen te kopen die zij voor langere tijd gebruiken. Dit heet investeringssubsidie. Ook kan een vereniging of stichting gebruik maken van een gemeentegarantie. Dit kan helpen om een lening te krijgen bij een geldverstrekker zoals een bank.

Een amateurvereniging of -stichting krijgt maximaal € 100.000 subsidie binnen 5 jaar. De vereniging of stichting mag dit geld alleen uitgeven aan:

 • Kosten van nieuwbouw, verbouw of uitbouw van het gebouw van de vereniging of stichting.
 • Kopen van spullen die de vereniging of stichting voor langere tijd kan gebruiken (minimaal 5 jaar), bijvoorbeeld een muziekinstrument of een sporttoestel.
 • Kosten om het gebouw in te richten.
 • Kosten om het gebouw duurzamer te maken.
 • Kosten om het gebouw toegankelijker te maken.

Het geld mag niet gebruikt worden om onderhoud mee te betalen.

De gemeente vergoedt maximaal 25% van de totale kosten. Geeft u geld uit om het gebouw duurzamer of toegankelijker te maken? Van die kosten vergoedt de gemeente maximaal 33%. Het bedrag dat overblijft moet de organisatie zelf betalen. Dit kan ook met andere subsidies.  

Wat u moet weten

Voorwaarden

Om de subsidie en/of gemeentegarantie aan te kunnen vragen, moet u voldoen aan de voorwaarden van de Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen 2022

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 1. De amateurvereniging of -stichting is actief in de gemeente Zoetermeer.
 2. De investering past bij het beleid van de gemeente.
 3. De kosten van de investering staan in verhouding tot het resultaat.
 4. De vereniging of stichting is financieel gezond.
 5. De vereniging of stichting verwacht voldoende geld te hebben om het totale project uit te voeren.
 6. Als de gemeente subsidie verleent voor nieuwbouw van een gebouw, moet het gebouw voldoen aan de duurzaamheidseisen en toegankelijkheidseisen die nu gelden. 
  • Voor duurzaamheid gaan we uit van minimaal ‘BENG’ (Bijna Energie Neutraal Gebouw). 
  • Voor toegankelijkheid toetsen we op ‘Normenkader hogere standaard voor toegankelijkheid’ Zoetermeer. Hierbij moet het gebouw voldoen aan het normenkader op de onderdelen: 
   1. Trap en lift.
   2. MIVA toilet (conform Zoetermeerse standaard)
   3. Entree.
   4. Bewegwijzering. 

Aanvragen

 • U mag pas starten met werken aan of kopen van de investering totdat u de subsidie gekregen heeft. 
 • Vraag de subsidie minimaal 13 weken van te voren aan. 
 • Er is beperkt subsidie beschikbaar. De subsidieaanvragen behandelen wij op de volgorde waarop wij ze ontvangen. Alleen complete subsidieaanvragen nemen wij in behandeling. De dag waarop de aanvraag compleet is, geldt als aanvraagdatum.
 • Bent u een sportvereniging en vraagt u gemeentegarantie aan? Dan moet u daarvoor of tegelijkertijd een aanvraag doen voor garantie bij de Stichting Waarborgfonds Sport. Als dit fonds de aanvraag afwijst omdat zij beoordelen dat u de lening niet kunt afbetalen, geeft de gemeente geen garantie. 

Subsidie voor amateurverenigingen aanvragen

Hoelang duurt het?

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 13 weken bericht. 

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.