Amateurverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in een gebouw of spullen die voor langere tijd gebruikt kunnen worden. Een amateurvereniging (of stichting) is een club zonder doel om winst te maken en waar met elkaar een activiteit gedaan wordt. Dit kan zijn op het gebied van sport, cultuur of welzijn. Een amateurvereniging bestaat vooral uit vrijwilligers.

Deze subsidie kan een vereniging 1x per 4 jaar voor een investering aanvragen. Het bedrag dat maximaal aan subsidie gevraagd kan worden is € 75.000. Het geld mag alleen uitgegeven worden aan:

  • Kosten van nieuwbouw, verbouw of uitbouw van het gebouw van de vereniging.
  • Kopen van spullen die voor langere tijd gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld: een muziekinstrument of een sporttoestel.
  • Kosten voor de eerste inrichting van het gebouw. 
  • Het geld mag niet gebruikt worden om achterstallig onderhoud mee te betalen.

Wat u moet weten

Voorwaarden

Om de subsidie aan te kunnen vragen moet u voldoen aan de voorwaarden van de Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen(externe link).

Aanvragen

  • Vraag de subsidie minimaal 13 weken van te voren aan. Zo voorkomt u dat u de kosten zelf moet voorschieten.
  • U mag pas starten met werken aan of kopen van de gewenste investering totdat u de subsidie gekregen heeft. 

Subsidie investering

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u zo snel mogelijk bericht.

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.