Cultuur is van grote waarde voor de samenleving, voor jong en oud. Het is onmisbaar voor de aantrekkelijkheid en identiteit van Zoetermeer. Cultuur verrijkt je leven en geeft je ruimte om verborgen talenten en interesses te ontdekken. Door mee te doen met culturele activiteiten ontmoet je andere mensen. Maar bovenal zorgt cultuur beleven of zelf maken ervoor dat je ontspant en plezier hebt.

Cultuurvisie 2030

Omslag Zoetermeerse Cultuurvisie 2030

Zoetermeer werkt aan een levendige kunst- en cultuursector. Met de Cultuurvisie 2030 'De stad leeft, leve de stad' willen we daar richting aan geven. Samen met de kunst- en cultuursector is er een uitvoeringsagenda gemaakt voor de Cultuurvisie 2030.

Heeft u vragen over de Cultuurvisie 2030? Dan kunt u mailen naar cultuurloket@zoetermeer.nl.

Kunst in de openbare ruimte

Beeldende kunst geeft kleur en karakter aan de stad. Het zorgt voor ontmoetingsplekken, opvallende plekken die iedereen kent en herkent. Een kunstwerk dat speciaal voor een plek gemaakt is, vertelt een verhaal, zet voorbijgangers aan het denken en doet mensen zich thuis voelen.

Lees meer over kunst op:

Beeldende kunst in Zoetermeer

Herdenken in Zoetermeer

In Zoetermeer zijn verschillende herdenkingsplekken. Informatie over deze plekken vindt u op:

Herdenken in Zoetermeer

Nieuwsbrief cultuur

Bent u cultuurmaker/liefhebber in Zoetermeer en blijft u graag op de hoogte? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven