Cultuur is van grote waarde voor de samenleving, voor jong en oud. Het is onmisbaar voor de aantrekkelijkheid en identiteit van Zoetermeer. Cultuur verrijkt je leven en geeft je ruimte om verborgen talenten en interesses te ontdekken. Door mee te doen met culturele activiteiten ontmoet je andere mensen. Maar bovenal zorgt cultuur beleven of zelf maken ervoor dat je ontspant en plezier hebt.

Cultuurvisie 2030

Omslag Zoetermeerse Cultuurvisie 2030

Zoetermeer werkt aan een levendige kunst- en cultuursector. Met een nieuwe cultuurvisie willen we daar richting aan geven. Van mei 2019 tot september 2020 werkten we samen met culturele partners en inwoners aan de nieuwe visie. Het resultaat is de Cultuurvisie 2030 'De stad leeft, leve de stad'. De gemeenteraad heeft de Cultuurvisie aangenomen in de raadsvergadering van 19 mei 2021.

Cultuurvisie 2030 'De stad leeft, leve de stad'

Uitvoeringsagenda

Van december 2021 tot juli 2022 hebben we samen met de kunst- en cultuursector een uitvoeringsagenda gemaakt voor de Cultuurvisie 2030. De gemeenteraad neemt in het najaar van 2022 een besluit over de uitvoeringsagenda.

Heeft u vragen over de Cultuurvisie 2030? Dan kunt u mailen naar cultuurloket@zoetermeer.nl.

Kunst in de openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte(s) verhoogt de aantrekkelijkheid van Zoetermeer en is daarom een belangrijk visitekaartje van de stad. Beeldende kunst zorgt ook voor meer kwaliteit en beleving van onze leefomgeving, omdat vaak de wisselwerking ontstaat tussen kunst, openbare ruimte en de toeschouwers. Het maak het wonen en leven in de wijk leuker. Het lokt reacties uit, als bewoner word je aan het denken gezet: je hebt er meteen een mening over. Kunst is ook een ontmoetingsplek, een markant punt dat iedereen kent en herkent.

www.zoetermeer.nl/kunst

Nieuwsbrief cultuur

Bent u cultuurmaker/liefhebber in Zoetermeer en blijft u graag op de hoogte? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven

Kunstwerk Iris le Rütte - Daphne in de wind
Kunstwerk Iris le Rütte - Daphne in de wind