Voor evenementen die goed zijn voor de stad en/of haar inwoners kunt u subsidie aanvragen. 

Inwoners en bedrijven kunnen subsidie vragen voor evenementen die georganiseerd worden in de gemeente Zoetermeer. De evenementen moeten bijdragen aan het bereiken van de doelen die de gemeente heeft gekozen. Hiervoor zijn in 2023 meerdere mogelijkheden:

Subsidie voor evenementen citymarketing

Uw evenement kan voor subsidie in aanmerking komen via de Subsidieregeling Evenementen citymarketing(externe link). In deze regeling vindt u dingen die wij belangrijk vinden bij het nemen van besluiten over subsidieaanvragen. Het gaat hier bijvoorbeeld om doelstellingen die horen bij de doelstellingen van het citymarketingbeleid.

Subsidie eenmalige steun voor evenementen

Uw evenement kan voor subsidie in aanmerking komen via de Subsidieregeling incidentele ondersteuning evenementen(externe link). Door het plotseling wegvallen van financiële middelen per 1 januari 2023, krijgen evenementenorganisatoren de begroting van de organisatie van hun evenement niet sluitend. Het bedrag dat voorheen voor garantstellingen beschikbaar was, wordt daarom via deze regeling aan deze doelgroep beschikbaar gesteld in 2023. 

Waarvoor kunt u géén subsidie aanvragen?

U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten:

  • Waarbij u zelf kunt zorgen voor genoeg geld, bijvoorbeeld door een bijdrage aan de deelnemers te vragen.
  • Die niet in Zoetermeer plaatsvinden of die niet bedoeld zijn voor inwoners van Zoetermeer.
  • Die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.
  • Die een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap verkondigen.
  • Die niet voldoen aan de regels om voor een subsidie in aanmerking te komen.
  • Waar er geen redelijk verband bestaat tussen de hoogte van de gevraagde bedrag en de geplande activiteiten.

Aanvragen / regelen

Aanvragen subsidie voor evenementen citymarketing

U kunt van 1 juni tot en met 31 augustus 2023 subsidie aanvragen voor alle activiteiten in het kader van de citymarketingsubsidie die u in 2024 wilt organiseren. Het college beslist uiterlijk half december 2023. U krijgt daarna een brief waarin staat of u de subsidie krijgt. 

Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als uw aanvraag op tijd en compleet met alle bijlagen door ons is ontvangen.

Subsidie voor evenementen citymarketing aanvragen (of tussentijds verantwoorden)

Vragenlijst meesturen

Vul de Vragenlijst bij subsidieverzoek Subsidieregeling Evenementen (Word) in en stuur deze mee met uw aanvraag. 

Hulpmiddel

Aanvragen eenmalige steun voor evenementen

U moet de subsidie 13 weken vóór de startdatum van de activiteit aanvragen. Het college neemt binnen 13 weken een besluit. U krijgt daarna een brief waarin staat of u de subsidie krijgt. 

Subsidie eenmalige steun voor evenementen aanvragen

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.