Voor evenementen die goed zijn voor de stad en/of haar inwoners kunt u subsidie aanvragen. 

Inwoners en bedrijven kunnen subsidie vragen voor evenementen die georganiseerd worden in de gemeente Zoetermeer. De evenementen moeten bijdragen aan het bereiken van de doelen die de gemeente heeft gekozen. Hiervoor zijn in 2024 meerdere mogelijkheden:

Subsidie voor evenementen citymarketing

Uw evenement kan voor subsidie in aanmerking komen via de Subsidieregeling Evenementen citymarketing(externe link). In deze regeling vindt u dingen die wij belangrijk vinden bij het nemen van besluiten over subsidieaanvragen. Het gaat hier bijvoorbeeld om doelstellingen die horen bij de doelstellingen van het citymarketingbeleid.

Waarvoor kunt u géén subsidie aanvragen?

U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten:

  • Waarbij u zelf kunt zorgen voor genoeg geld, bijvoorbeeld door een bijdrage aan de deelnemers te vragen.
  • Die niet in Zoetermeer plaatsvinden of die niet bedoeld zijn voor inwoners van Zoetermeer.
  • Die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.
  • Die een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap verkondigen.
  • Die niet voldoen aan de regels om voor een subsidie in aanmerking te komen.
  • Waar er geen redelijk verband bestaat tussen de hoogte van de gevraagde bedrag en de geplande activiteiten.

Aanvragen subsidie

Aanvragen subsidie voor evenementen citymarketing

U kunt van 1 juni tot en met 31 augustus van elk jaar subsidie aanvragen voor alle activiteiten in het kader van de citymarketing die u volgend jaar wilt organiseren. Het college beslist uiterlijk 30 november elk jaar. U krijgt in december een brief waarin staat of u de subsidie wel of niet ontvangt. 

Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als uw aanvraag op tijd en compleet met alle bijlagen door ons is ontvangen.

Aanvragen subsidie voor evenementen citymarketing

Vragenlijst meesturen

Vul de Vragenlijst bij subsidieverzoek Subsidieregeling Evenementen (Word) in en stuur deze mee met uw aanvraag. 

Hulpmiddel

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.