Voor evenementen die goed zijn voor de stad en/of haar inwoners kunt u subsidie aanvragen. 

Wat u moet weten

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Inwoners en bedrijven kunnen subsidie vragen voor evenementen die georganiseerd worden in de gemeente Zoetermeer, die helpen om de doelen te bereiken die de gemeente heeft gekozen. In de Herziene Subsidieregeling Evenementen 2022(externe link) leest u meer over wat wij willen bereiken. In de aanvraag voor subsidie moet u laten zien hoe u hieraan bijdraagt.

Waarvoor kunt u géén subsidie aanvragen?

U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten:

  • Waarbij u zelf kunt zorgen voor genoeg geld, bijvoorbeeld door een bijdrage aan de deelnemers te vragen.
  • Die niet in Zoetermeer plaatsvinden of die niet bedoeld zijn voor inwoners van Zoetermeer.
  • Die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.
  • Die een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap verkondigen.
  • Die niet voldoen aan de regels om voor een subsidie in aanmerking te komen.
  • Waar er geen redelijk verband bestaat tussen de hoogte van de gevraagde bedrag en de geplande activiteiten.

Kunt u van een andere organisatie subsidie krijgen?

Voordat u bij de gemeente subsidie aanvraagt, moet u eerst kijken of u niet ergens anders subsidie kunt krijgen. Er zijn diverse fondsen en stichtingen waar u subsidie kunt vragen, bijvoorbeeld:

Aanvragen jaarlijkse subsidie

U kunt van 13 juni tot en met 30 september 2022 subsidie aanvragen voor alle activiteiten die u in 2023 wilt organiseren. Het college beslist uiterlijk half december. U krijgt daarna een brief waarin staat of u de subsidie wel of niet ontvangt.

De gemeente behandelt uw aanvraag alleen als deze op tijd en compleet met alle bijlagen is gestuurd.

Aanvragen subsidie voor één keer

U kunt deze subsidie aanvragen voor een onverwachte activiteit. U moet de subsidie 13 weken vóór de startdatum van de activiteit aanvragen.

Hoelang duurt het?

Jaarlijkse subsidie

U kunt van 13 juni tot en met 30 september 2022 subsidie aanvragen voor alle activiteiten die u in 2023 wilt organiseren. Het college beslist uiterlijk half december. U krijgt daarna een brief waarin staat of u de subsidie wel of niet ontvangt.

Aanvragen subsidie voor één keer

U moet de subsidie 13 weken vóór de startdatum van de activiteit aanvragen. Het college neemt binnen 13 weken een besluit.

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.