Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

In de animatie over de Omgevingswet krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of aangevraagd vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.

De bestemmingsplannen van uw gemeente zijn per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook over zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

Bij een vergunningsaanvraag is een korte procedure het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure 8 weken vanaf het moment dat alle gegevens en documenten zijn ontvangen. Deze beslistermijn kan verlengd worden, als dat nodig is. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Op de pagina Omgevingsvergunning vindt u informatie over het aanvragen van een vergunning.

Op de website van de rijksoverheid kunt u nakijken of u een vergunning nodig heeft.

Films Omgevingsloket

Infographic

Omgevingsvisie

Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan deze omgevingsvisie van, voor en door Zoetermeer.

In de Omgevingsvisie staat de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving in Zoetermeer. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Waarom nu een visie?

Zoetermeer is in 2040 een stad waar het goed wonen, leven en verblijven is. Om in de toekomst iedereen die in Zoetermeer wil wonen te huisvesten, zijn er duizenden nieuwe woningen nodig die energieneutraal zijn met nul op de meter.

Om dit voor elkaar te krijgen moet de gemeente nu al belangrijke keuzes maken. Zodat Zoetermeer een stad blijft waar mensen zich thuis blijven voelen. In de Omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan. Dit noemen wij Zoetermeer 2040.

Voor meer informatie:

www.zoetermeer.nl/2040

Omgevingsplan

Een ander nieuw instrument uit de Omgevingswet is het Omgevingsplan. In een Omgevingsplan staat wat uzelf en wat er in uw omgeving wel en niet mag. Dat staat nu nog in bestemmingsplannen, verordeningen, beleidsregels en regels van het Rijk. In een Omgevingsplan staan dus veel regels bij elkaar. Bijvoorbeeld regels over bouwwerken, regels over geluid, regels over standplaatsen of regels over hoe een gebouw of stuk grond gebruikt mag worden (bijvoorbeeld als kantoor of voor wonen).

De komende jaren werken we aan de overstap van bestemmingsplannen, verordeningen, beleidsregels en regels van het Rijk naar 1 Omgevingsplan voor de hele gemeente. Dit moet 1 januari 2032 klaar zijn.

Voor meer informatie:

Omgevingsplan Zoetermeer

Omgevingsplan bekijken

In gesprek met je omgeving

Heeft u als inwoner een goed plan voor de stad of heeft u beroepsmatig een plan? De Omgevingswet schrijft voor dat u altijd aan de gemeente moet doorgeven of u in gesprek bent gegaan met de buurt en zo ja, hoe. Dat noemen we participatie. In een aantal gevallen ben je zelfs verplicht om in gesprek te gaan met je buurt. Dit geldt bijvoorbeeld bij plannen voor meer dan 25 woningen. Een gesprek houden met je omgeving, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met wie moet je praten? Wanneer? Hoe? Wat doe je met de resultaten? En wat doet de gemeente hiermee? De wijzer: In gesprek met je omgeving, helpt u hierbij en geeft u tips over hoe u in gesprek kunt gaan met de omgeving en wat daarvoor nodig is.

In gesprek met je omgeving

Participatieverordening en Kadernota Participatie

In oktober 2022 heeft de gemeenteraad de nieuwe Participatieverordening 2022 en de Kadernota Participatie 2022 vastgesteld. Deze treden in werking als de Omgevingswet ingaat op 1 januari 2024. In de nieuwe kadernota en de verordening zijn de Zoetermeerse regels voor het werken met de Omgevingswet opgenomen.

Tekening met tekst: En dáárom die Omgevingswet. Ik zie door de wetten m'n omgeving niet meer!