Wilt u het omgevingsplan bekijken? Vanaf 1 januari 2024 staan alle bestemmingsplannen automatisch in het omgevingsplan. Ook verhuizen een aantal regels van het rijk naar het omgevingsplan. 

Welke informatie staat in een omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving en verschillende andere onderwerpen. Bijvoorbeeld over:

 • Of en hoe er mag worden gebouwd of verbouwd.
 • Of bedrijven zich mogen vestigen
 • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt.
 • Of er wegen mogen worden aangelegd.
 • Wanneer u een vergunning nodig heeft. 
 • Hoe een bouwwerk wordt getoetst aan welstandseisen.
 • Hoe een gebouw moet worden aangesloten op gas, elektriciteit, drinkwater, warmte en het riool.
 • Hoe gebouwen en terreinen bereikbaar moeten zijn voor hulpdiensten, zoals de brandweer.
 • Waar en hoe brandgevaarlijke stoffen mogen worden opgeslagen.
 • Waar en wanneer archeologisch onderzoek nodig is.
 • Hoeveel geluid, geur en trillingen mag worden veroorzaakt.
 • Welke gegevens en documenten moeten worden ingediend als een vergunning wordt aangevraagd.

U kunt het omgevingsplan online bekijken via Omgevingsloket | Regels op de kaart. Ook kunt u een afspraak maken bij de Omgevingsbalie van de gemeente om het omgevingsplan te bekijken. Onze medewerkers kunnen u dan ook meer informatie geven.
 

Afspraak maken

Afspraak bekijken omgevingsplan

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Wijzigt u uw afspraak? Vergeet dan niet uw andere afspraak te verwijderen!

Kosten

Een omgevingsplan bekijken is gratis. 

De kosten voor een kopie van een (ontwerp)omgevingsplan:

Aantal bladzijdenKosten
1 t/m 25, per bladzijde€ 0,76
26 t/m 50€ 23,98
51 t/m 100€ 45,20
101 t/m 200€ 70,06
201 t/m 300€ 93,09
301 en meer€ 116,95
Kopie van beleidsnota, ongeacht aantal bladzijden€ 6,27

De kosten voor een kopie van een kaart of tekening:

FormaatKosten
A0€ 30,57
A1€ 18,71
A2€ 11,55

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

U betaalt de kosten bij het maken van de kopie. Bij de Omgevingsbalie kunt u alleen pinnen of gepast betalen.