Is Zoetermeer een jonge gemeente? Dat is waar én niet waar. Waar, als het gaat om de huidige omvang van de stad. Niet waar, als het gaat om de plaats in de geschiedenisboeken en het bestaan van een gemeente met de naam Zoetermeer.

Zoetermeer is een stad die zich nadrukkelijk bezighoudt met het heden en met de toekomst. Een cultuur die voortkomt uit de gigantische bouwopgaven waar de stad de afgelopen tientallen jaren voor heeft gestaan. En dat gebeurt nog steeds, zoals in de jongste wijk Oosterheem te zien is.

Oog voor het verleden

Dat betekent niet dat Zoetermeer geen oog heeft voor het verleden. Voor 1100 was er al sprake van een vissersdorpje Zoetermeer. In de jaren '60 van de vorige eeuw tot nu groeide het boterdorp van toen uit tot de huidige stad. Die geschiedenis is te boeiend om te vergeten.

Geschiedenis in het Stadsarchief

U vindt de geschiedenis van Zoetermeer in de archieven en collecties van het Stadsarchief. Dit vormt als het ware het geheugen van de stad.

Zoetermeer, geschiedenis in een notendop

Zoetermeer is een van Nederlands groeikernen. De geschiedenis van de stad kent veel hoogtepunten. Ze geven een indruk van de recente geschiedenis van Zoetermeer.

Meer over de geschiedenis van Zoetermeer 

Zoetermeer toen en nu op de kaart

Vergelijk het Zoetermeer van 1850 met nu.

Kaart van Zoetermeer

Het oudste document

Het oudste archiefstuk in Zoetermeer dateert uit 1504. Het is een boek waarin de dorpsbestuurders rekening en verantwoording afleggen over het financiële beheer.

Meer over het oudste document

Ambachtsheren en ambachtsheerlijkheid

De ambachtsheerlijkheid stamt uit de middeleeuwen. Een ambachtsheerlijkheid was een gebied waarin de plaatselijke heer naast allerlei voorrechten ook rechtspraak mocht uitoefenen. Ook Zoetermeer had al vroeg een ambachtsheer. De meeste rechten zijn in de afgelopen eeuwen verdwenen. Wat bleef zijn de zakelijke rechten, zoals visserij, eigendom van water en het gebruik van een herenbank in de kerk. De huidige ambachtsheer is eigenaar van enig historisch water in Zoetermeer zoals de Voorwegwetering en een deel van de Grote Dobbe en bezit daarmee de visrechten. De familiewapens van de 18e-eeuwse ambachtsheren prijken boven de herenbank in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat.

Meer over de ambachtsheerlijkheid

Zoetermeerse achternamen

Zoetermeerse achternamen in de historie.

Overzicht van de namen

Panorama vanuit het Buytenpark

Vanaf de noordelijkste heuvel in het Buytenpark ontvouwt zich een prachtig panorama over de omgeving van Zoetermeer. U kijkt hier uit over de Randstad, de polders en het Groene Hart. Vanaf deze plek is te zien hoe de verschillende ontwikkelingen in natuur en cultuur met elkaar zijn verweven. De afgelopen 1000 jaar hebben het landschap flink veranderd. Dat levert een schat aan historische verhalen. Om deze historische verhalen in beeld te brengen is een panoramabord ontwikkeld.

Tien thema's zijn voorzien van pictogrammen en korte verhalen. Ze geven meer informatie over 1000 jaar Zoetermeer. De Geuzenfietstocht (stichting Zoetermeer 1000) en de Zoetermeerse Panoramawandeling 'Grasduinen door Zoetermeer' (Floravontuur) zijn hier voorbeelden van.

Het panoramabord is mogelijk gemaakt door: gemeente Zoetermeer, Historisch Genootschap Oud Soetermeer, Floravontuur Promotie Zoetermeer, Stichting Zoetermeer 1000, Arno van Berge Henegouwen & Ruud Hisgen (Direct Dutch), Blomsma Print & Sign Zoetermeer, Daallin BV Grond- weg- en waterbouw.

Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Voor historische informatie over Zoetermeer kunt u ook kijken op:

www.oudsoetermeer.nl(externe link)