Voor sommige beroepen heeft u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Een VOG:

 • Wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Noemt men ook wel 'bewijs van goed gedrag'.
 • Kunt u zelf aanvragen. U heeft hiervoor een volledig ingevuld aanvraagformulier nodig.
 • Kan ook door een rechtspersonen aangevraagd worden.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers die werken met kinderen en vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking kunnen een gratis VOG krijgen. De VOG moet u dan online aanvragen bij Justis. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

Hoe werkt het?

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

 • Een toekomstige werkgever hierom vraagt.
 • U vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt.
 • U zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt.
 • U een visumaanvraag doet.
 • U lid wilt worden van een schietvereniging.
 • U verhuist naar het buitenland.

Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt.

Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG.

Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog. U kunt zelf kijken of u voor een VOG in aanmerking komt. Justis ontwikkelde hiervoor de VOG-check. Deze check berekent  of u een hoge, gemiddelde of lage kans hebt op een VOG. Deze check is anoniem. 

VOG aanvragen door bedrijven

 • Het bedrijf moet beschikken over E-Herkenning.
 • Het bedrijf en Justis regelen de aanvraag volledig online.
 • U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan.
 • De online aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente.

Het bedrijf bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

 • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie (deze e-mail ontvangt u van het bedrijf).
 • Log in met uw DigiD.
 • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG zelf aanvragen

Meestal hoeft u het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijgt u het bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. Het formulier is dan al deels ingevuld door de werkgever.

 • Vul de ontbrekende gegevens in op het formulier en onderteken het.
 • Maak online een afspraak voor het aanvragen van een VOG (zie 'Afspraak maken').
 • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U betaalt de kosten aan de balie.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
 • Beslist Justis positief? Dan krijgt u de VOG toegestuurd.

U kunt het Aanvraagformulier VOG NP ook zelf downloaden bij Justis.

VOG aanvragen als zzp'er

Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als u zzp'er bent, is dit wel het geval. Zit u bijvoorbeeld in een maatschap? Dan kunt u dit oplossen door de maatschap als belanghebbende in te vullen. U kunt ook het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever laten invullen.

VOG aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen. Deze persoon moet een aantal documenten meenemen bij de aanvraag (zie 'Wat moet ik meenemen').

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • Download het Aanvraagformulier VOG RP bij Dienst Justis.
 • Vul alle gegevens in.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag (op het formulier staat het rekeningnummer).
 • Beslist Justis positief? Dan krijgt u de VOG toegestuurd.

VOG aanvragen als u in het buitenland woont

 • U moet de VOG aanvragen bij Justis.
 • Voor de aanvraag is een Nederlands en een Engels formulier beschikbaar. Zie: website van Justis
 • Vul het formulier in en stuur deze met een kopie van uw identiteitsbewijs naar Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag (op het formulier staat het rekeningnummer).
 • Justis behandelt de aanvraag pas op het moment dat alle gevraagde stukken door hen zijn ontvangen.

Aanvragen

 Verklaring omtrent het gedrag (VOG), aanvragen bij Justis

Wilt u de VOG aanvragen via de gemeente? Maak dan hieronder een afspraak.

Meenemen

Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

 • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • machtigingsbrief
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Afspraak maken

Afspraak Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet dan niet de andere afspraak te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

U betaalt de kosten bij de aanvraag VOG. Aan de balie kunt u alleen pinnen of gepast betalen.

OmschrijvingKosten
Verklaring Omtrent het Gedrag€ 41,35

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

Afwijzing aanvraag VOG?

 • Justis stuurt u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.
 • U kunt daarop reageren door een brief te sturen. Leg in uw brief uit waarom u de VOG wel zou moeten krijgen.
 • Krijgt u alsnog een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.