Op de pagina Overzicht Woo-besluiten vindt u welke Woo-verzoeken bij de gemeente zijn gedaan. U kunt hier ook zien welk besluit de gemeente heeft genomen.

Niet alle documenten en informatie van gemeente Zoetermeer zijn online beschikbaar. U kunt vragen deze toch openbaar te maken. U leest hier meer over op Informatie opvragen of Woo-verzoek doen.

Het openbaar maken van documenten in de categorie Woo-verzoeken is nog niet verplicht.

De datum waarop openbaarmaking van de Woo-verzoeken verplicht wordt, wordt op een later moment via een Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment moeten alle nieuwe Woo-verzoeken openbaar worden gemaakt.