Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen.

Het doorgeven van uw verhuizing kan in Zoetermeer op dit moment alleen online, behalve:

 • Als u als ouder niet hetzelfde oude- en nieuwe woonadres heeft als uw kind.
  • Bel met 14 079.
  • U moet een afspraak maken om langs te komen bij de balie van het Publieksplein.
 • Als u onder toezicht staat van een verzorger of voogd en u bent jonger dan 16 jaar.

Wie kan de adreswijziging doorgeven?

U kunt zelf uw adreswijziging doorgeven (als u 16 jaar of ouder bent), maar de volgende personen mogen dat ook voor u doen:

 • Uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner, als u beiden hetzelfde oude en nieuwe woonadres heeft.
 • Uw ouders, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben.
 • Uw meerderjarige kinderen, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben.
 • Uw verzorgers/voogd/curator (indien van toepassing).
 • Een meerderjarig persoon die u machtigt (die gemachtigde moet wel de machtiging, een identiteitsbewijs en (een kopie van) uw identiteitsbewijs overleggen).

U verhuist naar Zoetermeer of binnen Zoetermeer

 • Stuur ons online een adreswijziging (zie 'Online regelen'). U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Eerder doorgeven mag, maar dat kan niet langer dan 4 weken vóór de verhuisdatum.
 • De datum die u opgeeft als verhuisdatum = de datum van de adreswijziging.
 • Bent u te laat met het melden van uw verhuizing? Dan geldt de datum van ontvangst van de melding als datum van adreswijziging.

U gaat bij iemand inwonen of samenwonen in Zoetermeer

 • Stuur ons online een adreswijziging (zie 'Online regelen'). U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.
 • U meldt in het formulier bij wie u gaat inwonen (= de hoofdbewoner)
 • De hoofdbewoner moet binnen 7 dagen toestemming geven.
 • De toestemming mag alleen worden gegeven door de persoon die u in het formulier genoemd hebt. U mag niet uzelf opgeven als hoofdbewoner.
 • Pas ná toestemming van de hoofdbewoner behandelen wij de adreswijziging.
 • De hoofdbewoner kan alléén met DigiD toestemming geven via Mijn Zoetermeer of via Toestemming hoofdbewoner. De hoofdbewoner krijgt hierover géén e-mail.
 • Als de hoofdbewoner toestemming geeft is hij/zij zich bewust van de gevolgen van het inwonen van de andere persoon.
 • Geeft de hoofdbewoner geen (of niet op tijd) toestemming? Dan schrijven wij u niet in op het nieuwe adres.

Bij samenwonen moeten beide partners tegelijk een adreswijziging doorgeven.

U gaat verhuizen naar het buitenland (emigreren)

Verhuist u naar het buitenland (emigreren)? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek aangifte van emigratie doen.

Controle van de adreswijziging

Wij kijken of uw adreswijziging klopt. U kunt een boete krijgen als:

 • U toelaat dat iemand zich inschrijft op uw adres terwijl u weet dat dit niet klopt.
 • U expres een verhuizing doorgeeft terwijl u niet verhuist.
 • U expres uw verhuizing niet doorgeeft terwijl u wel bent verhuisd.

Welke organisaties krijgen uw nieuwe adres?

Het hangt van uw persoonlijke situatie af welke organisaties uw adres krijgen. Meestal is dat:

 • Hoogheemraadschap.
 • Belastingdienst (inclusief de afdeling Motorrijtuigenbelasting).
 • Sociale verzekeringsbank (SVB) (in geval van kinderbijslag of AOW/ANW).
 • Donorregister (indien van toepassing).
 • DUO (indien van toepassing).
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat).
 • Uw pensioenfonds.
 • Afdelingen binnen de gemeente zoals Belastingen, Onderwijs, Sociale Zaken (afhankelijk van wat op u van toepassing is).

Soms geven wij uw adres aan bijvoorbeeld een kerk of maatschappelijke instelling. Wilt u dit niet? Stuur ons dan een verzoek. Hoe u dat doet leest u in het product: Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens.

Wat moet u doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Hoelang duurt het

 • Geeft u vooraf uw adreswijziging door? Dan wordt de adreswijziging pas verwerkt op de datum van de verhuizing (als de verhuizing akkoord is).
 • Verhuizing akkoord? Dan krijgt u binnen 5 werkdagen na verwerking van de adreswijziging per post van ons bericht.
 • Volg de stand van zaken via Mijn Zoetermeer.
 • Binnen enkele dagen na de verhuisdatum ziet u in Mijn Zoetermeer uw nieuwe adres.

Verhuist u van een andere gemeente naar Zoetermeer? Dan kan het een paar dagen langer duren voordat uw verhuizing is verwerkt en uw nieuwe adres zichtbaar is in Mijn Zoetermeer. Twijfelt u of uw verhuizing wel goed is verwerkt? Bel dan met 14 079.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik iemand uitschrijven van mijn adres?

U kunt niet zelf iemand uitschrijven. Wel kunt u een adresonderzoek laten doen.