Bij een adresonderzoek wordt gekeken of één of meerdere personen op een bepaald adres ingeschreven zijn in de basisregistratie personen (BRP) en of die daar ook echt wonen.

U kunt in de volgende gevallen een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente:

  • Iemand is op uw adres ingeschreven die er niet woont.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u wilt uw toestemming voor het briefadres intrekken.

Wilt u een adresonderzoek laten doen? Dan kunt u een afspraak maken.

Afspraak maken

Afspraak verzoek tot adresonderzoek(externe link)

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet dan niet de andere afspraak te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning. Bijvoorbeeld een koop- of huurcontract.
  • Als u weet om welke persoon het gaat, geeft u ook de naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van deze persoon door. Ook vragen wij u zo veel mogelijk informatie te geven wat van belang kan zijn bij het onderzoek. Bijvoorbeeld de naam van de werkgever, een correspondentieadres of adres(sen) van familieleden.

Kosten

OmschrijvingKosten
Aanvraag voor adresonderzoekgratis

Hoelang duurt het?

  • Een adresonderzoek kan meerdere weken tot maanden duren. Dit hangt af van de informatie die tijdens het onderzoek binnenkomt.
  • U krijgt bericht over de uitkomst van het onderzoek en de gevolgen hiervan voor de inschrijving in de basisregistratie personen (BRP).