• Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente.
  • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent.
  • Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar.

Wat u moet weten

Aangifte van emigratie is gratis en moet u binnen 5 dagen vóór uw vertrek doen.

Wie kan een emigratie doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
  • Ouders, voogden of verzorgers van kinderen jonger dan 16 jaar.
  • Ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen).
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen).
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen).
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Onjuiste aangifte

Het opzettelijk foutief doorgeven van een emigratie die niet heeft plaatsgevonden, kan leiden tot een bestuurlijke boete van maximaal € 325,00.

Checklist

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check vooraf wat u al in Nederland moet regelen met de Checklist verhuizen naar het buitenland.

Afspraak maken

Aangifte van emigratie is gratis en moet u binnen 5 dagen vóór uw vertrek doen.

U emigreert met uw hele gezin

U emigreert samen met alle gezinsleden (kinderen, ouder(s), echtgenoot/echtgenote, partner) tegelijk? U kunt uw emigratie online doorgeven:

Aangifte emigratie

U emigreert alleen

U emigreert alleen en er blijven géén gezinsleden achter op uw adres? U kunt uw emigratie online doorgeven:

Aangifte emigratie

U emigreert niet met uw hele gezin

U emigreert niet met uw hele gezin, er blijven gezinsleden achter op uw adres? Dan kunt u géén online aangifte doen, u moet een afspraak maken.

Alle gezinsleden die wél met u vertrekken moeten persoonlijk aan de balie komen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. Alle personen die meekomen naar de afspraak moeten een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Afspraak emigratie

Emigratie naar Caribisch Nederland

Emigreert u naar Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius)? Dan heeft u een bewijs nodig van uw emigratie (uitschrijfbewijs). Hiermee bewijst u dat u uitgeschreven bent uit de BRP. Zonder dit bewijs kunt u zich niet inschrijven in het land van aankomst.

U kunt in dit geval géén online aangifte doen. Maak online een afspraak voor de aangifte emigratie bij de Publieksbalie. U krijgt bij uw afspraak het uitschrijfbewijs direct mee. 

Afspraak emigratie

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per E-mail. In deze E-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de E-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Hoelang duurt het?

Uw vertrek uit Nederland wordt verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). U ontvangt hier geen bevestiging van.

Bewijs van uw emigratie

Let op! Het is niet mogelijk om vooraf een bewijs van uw uitschrijving te krijgen.

Geeft u uw vertrek naar het buitenland aan de balie door? Dan kunt u wel een bewijs van uw voorgenomen vertrek vragen. Dit is geen uittreksel met de vertrekgegevens.

Wilt u een uittreksel met de vertrekgegevens dan vraagt u dit op bij één van de Registratie Niet Ingezetenen loketten (RNI). Deze vindt u in de gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Voor meer informatie: www.nederlandwereldwijd.nl(externe link).